Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 327
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,139,371
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
8 ธันวาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Tour in Asia
บาหลี
[18 กุมภาพันธ์ 2552 10:54 น.]จำนวนผู้เข้าชม 27681 คน
 

.  บ   า   ห   ลี   .
  อินโดนีเซีย   
ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
เกาะที่ดีที่สุดในโลก.
เดนพาซาร์ -บาร็อง แดนซ์ -หมู่บ้านคินตามณี
ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์- วัดเทมภัคซิริงค์-ตลาดปราบเซียน
เบดูกัลป์-ทะเลสาบบราตัน
วัดอูลันดานู - วิหารทานาล๊อต

วันแรก      สนามบินดอนเมือง– เดนพาซาร์ - GARUDA WISNU KENCANA – บารอง แดนซ์ - วัดอูลูวาตู
04.00 น. พร้อมกันที่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1  เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เช็คอินน์ตั๋ว และรับเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
06.15 น.  ออกเดินทางสู่เกาะบาหลี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 396
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง(1)
11.30 น.  ถึง
ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองโดยรถปรับอากาศ   ... เกาะบาหลี ตั้งอยู่เกือบ กึ่งกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซีย มีพื้นที่ประมาณ 5,620 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 3 ล้านคน  ท่าอากาศยานนานาชาติตั้งอยู่ที่เมืองบาดุง ทางตอนใต้สุดของเกาะบาหลี ซึ่งเป็นเกาะเกาะหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย  ... อินโดนีเซียมีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งได้สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงาม และขาวสะอาด รวมทั้งผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และการดำเนินชีวิตของคนบาหลี เป็นการดำเนินชีวิตด้วยวิธีการกสิกรรมแบบดั้งเดิม ซึ่งทำให้บาหลี กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั่วโลกรู้จัก
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง(2)
บ่าย      เริ่มต้นด้วยการพาคณะสัมผัส
GARUDA WISNU KENCANA ที่คนบาหลีรู้จักกันดี ชมความงานของงานศิลปะชั้นนำ รูปปั้นขนาดมหึมาของอินโดนีเซียที่ทำจากทองแดงและดีบุกกว่า 4,000 ตัน ที่ผสมผสานไปด้วยความเชื่อทางศาสนาของศาสนาฮินดู
นำท่านชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย การแสดง
บาร็อง ด๊านซ์  ที่เป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี บาร็อง คือตัวแทนฝ่ายธรรมะเป็นสัตว์ในเทพนิยาย มีลักษณะเป็นตัวสิงโต  ผสมมังกรแสดงโดยผู้ชายสองคน ว่ากันว่าเคราของบาร็องมีอานาจในการรักษาโรคต่างๆ ส่วนคู่ปรับของบาร็อง คือ รังดา ราชินีแห่งนรก ซึ่งชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลัว และให้ความเคารพพอๆกันตามบทละคร บาร็องไม่สามารถปราบรังดาได้อย่างราบคาบ เพราะจะต้องมีการถ่วงดุลระหว่างความดี และความชั่วเสมอ สำหรับชาวบาหลีการแสดงชุดนี้ คือภาพสะท้อนการต่อสู้ของชีวิต ของชาวบาหลีเอง และบาร็อง แดนซ์ นี้จึงเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะที่รู้จักไปทั่วโลก   
นำท่านชม
วัดอูลูวาตู  วัดหลักประจำท้องทะเล ตั้งอยู่บนสุดปลายผาหินชันที่สูงเกือบ 100 เมตร ด้านทิศตะวันตก เป็นวัดที่สร้างจากการแกะสลักหิน สมัยราชวงศ์ซเลนดราส ซึ่งอยู่บริเวณหน้าผา ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามยามเย็นของท้องทะเล ระหว่างทางให้ท่านได้พบกับ MONKEY LAND ซึ่งท่านจะได้พบกับความน่ารักของบรรดาลิงน้อยใหญ่ต่างๆ พร้อมบรรยากาศธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์ สองข้างทางจะมีฝูงลิงห้อยโหนและนั่งเกาะกลุ่มกันเป็นจุดๆ โดยมีหัวหน้าลิงแต่ละฝูงคอยดูแล   ข้อควรระวัง : ไม่ควรให้อาหารลิงขณะเดินชม หรือสวมใส่เครื่องประดับที่ระยิบระยับเพราะจะทำให้ลิงสนใจและเข้ามาแย่งของ
เย็น    รับประทานอาหาร(3)
และนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 

วันที่สอง       ศูนย์ผ้าบาติก – หมู่บ้านเซลุก – ศูนย์แกะสลักไม้ - หมู่บ้านคินมณี - ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์ - วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน  
 เช้า   รับประทานอาหารเช้า(4) พร้อมรับอากาศบริสุทธิ์ที่แสนสดชื่นยามเช้าแรก ของเกาะสวรรค์แห่งนี้
นำท่านเดินทางสู่
ศูนย์ผ้าบาติก ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสันของผ้าที่สามารถพบเห็นได้เฉพาะที่บาหลีเท่านั้น  ซึ่งมีความแตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป
นำท่านชม
หมู่บ้านเซลุก เป็นหมู่บ้านช่างเงินและทอง ซึ่งจะมีการออกแบบที่สวยงามต่างๆกันไป โดยเฉพาะเครื่องเงินที่มีความโดดเด่นกว่าที่อื่น เนื่องจากเป็นการออกแบบผสมผสานกันระหว่างแบบดั้งเดิมและแบบทันสมัย เช่น เครื่องเงินที่ใช้ตกแต่งบ้าน หรือซื้อเป็นของฝากอันมีค่า    
และนำท่านผ่านชม
MAS VILLAGE หมู่บ้านแกะสลักไม้ ที่มีชื่อเสียงของเกาะบาหลีที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ จินตนาการ ศิลปะของผู้สร้างได้อย่างลงตัว ซึ่งนับว่าเป็นของฝากอันมีค่า  
จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่
หมู่บ้านคินตามานี  ซึ่งตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้นๆ เป็นหมู่บ้านริมปล่องภูเขาไฟที่สวยงาม สามารถมองเห็นภูเขาไฟบาร์ตูร์และทะเลสาบบาตูร์
ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์ นี้เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมตลอดเวลา บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ
ภูเขาไฟดาเนา บาร์ตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน(5)  ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันงดงามของ
ภูเขาไฟบาร์ตูร์ ที่นิ่งสงบโดดเด่นในใจกลางเมือง  
จากนั้นนำท่านสู่  
วัดเตียร์ตา อัมปีล (TIRTA EMPUL TEMPLE) วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะก์ซีริง (TEMPAK SILING)  ซึ่งตามตำนานเล่าว่า เกอโบ อีวา มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานในชั่วคืนด้วยเล็บมือตน สิ่งปลูกสร้างนี้คืออนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวา ประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ่งจะทำให้กษัตริย์ ราชินี และนางสนมผู้วายชนม์กลายเป็นเทพเจ้า)  ภายในวัดท่านจะได้พบกับ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลา เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤต ชุบชีวิตนักรบของพระองค์ สถานที่นี้สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10  ว่ากันว่า น้ำในสระมีอำนาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ จึงได้มีการต่อท่อออกมาลงในบ่อ ที่ชาวบาหลีนิยมมาชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ หลังจากถวายเครื่องบัดพลีแก่เทพเจ้าแห่งสระน้ำแล้ว หญิงและชายจะแยกไปอาบน้ำกันคนละด้าน  และในบริเวณวัดจะมีร้านของฝากมากมาย ราคาต้องต่อรองกันสุดๆ คนไทยจะเรียกว่า ตลาดปราบเซียน ให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมาย เช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ
เย็น   รับประทานอาหารเย็น(6)  
 จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
  

วันที่สาม           เบดูกัลป์ - ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู – วิหารทานาล๊อต – หาดจิมบาลัน
เช้า     รับประทานอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เทือกเขาที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี
เทือกเขา เบดูกัล  ระหว่างทางผ่านชมสวนดอกไม้ ไร่ผัก, ผลไม้เมืองหนาว และวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา
นำท่านชม
ปุรา อูลัน ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือ วัดอูลัน ดานู บราตัน ตั้งอยู่ในระดับความสูง 4,300  ฟุตจากระดับน้ำทะเล  มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว  วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพยดาแห่งสายน้ำ ผู้ที่ไปเยือนไม่สามารถเดินข้ามไปยังวัดได้  มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่เรียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง ฉากหลังคือ ทุ่งนาขั้นบันได ที่ค่อยๆ ลาดต่ำลง เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงซึ่งมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ แบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขา ได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอก จะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani)
เมาต์อากุง (Mount Angung) เรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวันออก นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางน้ำสร้าง ความตื่นเต้น เช่น สกีน้ำ การล่องเรือ และพายเรือในทะเลสาบ
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ณ
วิหารทานาห์ ล็อต  วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหิน
ซึ่งเกิดจากการถูกคลื่นทะเลกัดเซาะ หอสีดำและเถาไม้เลื้อยเหนือหน้าผาของทานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพวาดอันประณีต
ของจีน คูหาที่รายรอบวัดคือที่อาศัยของงูศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่อย่างสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน อนุญาตให้เข้าไปข้างในได้เฉพาะผู้มาสักการะเท่านั้น ชมทัศนียภาพที่งามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้บนเขาลูกใกล้กัน   ทานาห์ ล็อต สร้างโดย ดังห์ยัง นิราร์ตา พระสมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่งมองเห็นแสงสว่างวาบขึ้นที่จุดๆ หนึ่งบนฝั่งตะวันตกของขอบฟ้า จึงเดินทางไปที่ดังกล่าวเพื่อทำสมาธิ สาวกของผู้นำทางจิตวิญญาณในท้องถิ่นรู้สึกประทับใจจึงมาศึกษาศาสนากับท่าน สร้างความขุ่นเคืองแก่นักบวชในท้องถิ่นอย่างมากจึงท้าทายนิราร์ตา แต่ท่านยังคงถือขันติและย้ายที่บำเพ็ญเพียรไปยังมหาสมุทร สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักในนาม ทานะห์ล็อต หรือ
“ดินแดนในทะเล”
เย็น    รับประทานอาหารเย็น(9) ณ ชายหาดจิมบาลัน (JINBALAN BEACH) แห่งมหาสมุทรอินเดีย  บริการท่านด้วยอาหารทะเล ท่านกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย์ตกดิน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 

วันที่สี่       บาหลี –  สนามบินเดนพาซ่าร์ – กรุงเทพฯ   
เช้า   รับประทานอาหารเช้า (10) ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก  
นำท่านเดินทางสู่
สนามบินนานาชาติงูไรระห์ เช็คอินน์ตั๋วและสัมภาระ
12.00 น.  เหินฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD397 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง(11)
15.20 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยความความสวสดิภาพ  และความประทับใจ


 
............โปรแกรม / สายการบิน / ราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม.............
 
 
อัตราค่าบริการ
จำนวน (คน) ราคา (บาท) พักเดี่ยว (เพิ่ม)
-
 
    24,900    
 
    6,900    
 
    หมายเหตุ  :       ราคานี้   เริ่มต้น และเสร็จสิ้นการเดินทาง ณ สนามบินดอนเมือง              
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.             ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) พร้อมคณะ และค่าภาษีสนามบิน
2.             ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม ไป-กลับ เลย-ดอนเมือง /ในเกาะบาหลี
3.             ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน(ห้องละ2-3 คน) บนเกาะบาหลี
4.             ค่าอาหาร 12 มื้อ ตามรายการ 
5.             ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
6.             ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้น ที่น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.
7.             ประกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  1. ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่น 3 US ต่อคนต่อวัน(สินน้ำใจ)
  2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร-เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม,ค่าโทรศัพท์ทางไกล,มินิบาร์ในห้องพัก ค่ารถท้องถิ่น นอกโปรแกรม
3.             ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว
4.             ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
5.             ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินพิกัดของสายการบินที่กำหนด
6.             ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ,1 %(ถ้าต้องการ)
7.             ในกรณีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีน้ำมันมีการปรับขึ้นผู้โดยสารต้องชำระเพิ่มเติม 

เงื่อนไขการชำระเงิน
-  ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท พร้อมสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน  ณ วันเดินทาง 1 แผ่น
-  ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 20 วัน

เงื่อนไขการยกเลิกและเปลี่ยนแปลง
1.             ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 -20  วัน - คืนค่าใช้จ่าย 5,000 บาท ยกเว้นราคาตั๋วที่ซื้อแล้ว
2.             ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%  

หมายเหตุอื่น ๆ
1.             บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.             ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
3.             การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
4.             บริษัทฯไม่รับผิดชอบ เนื่องจากมีการปฏิเสชการเข้าหรือออกเมืองของกรมการตรวจคนเข้าเมืองของไทยและอินโดนีเซีย

 
    สนใจติดต่อ.   เลยทราเวล    สนง.โรงแรมเลยพาเลซ Tel. 042-830741 , 085-0102426    
                         www.loeitravel.com , email : loeitravel@hotmail.com                          

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Tour in Asia
- ซีรีย์ฮ่องกง [18 กุมภาพันธ์ 2552 10:54 น.]
- ซีรี่ย์-เกาหลี [18 กุมภาพันธ์ 2552 10:54 น.]
- ฮอกไกโด-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ [18 กุมภาพันธ์ 2552 10:54 น.]
- ไต้หวันบรรเจิด...สุดคุ้ม 5วัน4คืน [18 กุมภาพันธ์ 2552 10:54 น.]
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ [18 กุมภาพันธ์ 2552 10:54 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ [18 กุมภาพันธ์ 2552 10:54 น.]
- ซีรี่ย์เที่ยว-ฮ่องกง [18 กุมภาพันธ์ 2552 10:54 น.]
- ฮ่องกง [18 กุมภาพันธ์ 2552 10:54 น.]
- ฮ่องก [18 กุมภาพันธ์ 2552 10:54 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ OCT 2015 [18 กุมภาพันธ์ 2552 10:54 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
replica christian louboutin heels a plum is off the forehead, dyed color,tory burch flip flops outlet brush the do not. Ladies see the strange, is following suitreplica louboutin shoesin addition tochristian louboutin knockoffsflowers painted tin,giuseppe zanotti shoes there are thosefake christian louboutin the metal to build. As for the christian louboutin glitter pumpsbecause there is a lady, cheeks on the block mark,tory burch flats unique to this as a disguise,tory burch heels people feel the Decleor, christian louboutin heelscompetition and the effect of it,Giuseppe Zanotti Sneakers then into one o'clock Christian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps face particular attention to the decoration,Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black the general aristocratic girls to the house christian louboutin replica such as silkworm silk is called),Christian Louboutin middle of the forehead with a tory burch bootsvariety of paste made of feathers, sequins and animal flower tin. Some will even white teeth Giuseppe Zanotti Sneakersthen people might think this is beautiful performance, full lips are not painted, only the middle part of the painting, because it seems small but clever mouth,Christian Louboutin Asteroid face paste tin films, flowers Huang and other christian louboutin spiked heelssupplies are frequently used heroin (also known as ornament, itimmolation) Giuseppe Zanotti Wedge Sneakersis a lead and wheatreplica christian louboutin ground into powder,Giuseppe Zanotti Boots white powder extracted confusion, seemed to be painted on the face and neck, the skin appears white christian louboutin studded pumps, but the lead could easily cut giuseppe zanotti it is alsochristian louboutin narcissus pumps useful to make rice Giuseppe Zanotti Sneakers outletthe mask of this kindtory burch reva flats. Red powder known as Dan, is aGiuseppe Zanotti Sneakers applied to the cheeks and lips, you can also dye clothes made sauce, the modern equivalent of Christian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platformhair female hair change is the most ancient, style, the most abundantchristian louboutin daffodil pumpsregardless of the marriage of the girlgiuseppe zanotti outlet around as usual, are generally all hair comb to the head, made of various shapesreplica christian louboutin pumpscan be decorated with a Tory Burch shoesNicholas Kirkwood shoes is pleasant name.giuseppe zanotti Such as the Wei andGiuseppe Zanotti sale in the late Tang Dynasty is the bunstory burch ballet flats, refer toreplica louboutin pumps women in christian louboutin storessteps ontory burch outlet the basis of development to shake, Saotou, chai (chai for two shares) to fix thechristian louboutin glitter heels and many tory burch flats sale move.tory burch flats discount AfteGiuseppe Zanotti online popular costume, unknown,valentino outlet but her peculiar charm of oriental art of the world is profound. Tang suit the tory burch wallets to be called the world, and no oneGiuseppe Zanotti Boots which is full of feudal societyGiuseppe Zanotti Sneakers onlineculture to show to the peak tory burch handbags, the performance of http://www.toryburchs.net.
ชื่อ : http://www.giuseppe-zanotti.cc   E-mail : zxsdfsdfsfs@outlook.com    วันที่ : 1 เมษายน 2559 09:25 น.
IP : 161.202.102.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:21 น.
IP : 27.153.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
Yoga mat

Yoga Foam Roller

Yoga Block

Foam Roller

Yoga mat

Foam Roller

Yoga Roller

Yoga Ball

Yoga Ball

Foam Roller Wholesale

Yoga Block
ชื่อ : Mrs   E-mail : grace.zhou13@hotmail.com    วันที่ : 27 ตุลาคม 2560 13:18 น.
IP : 110.90.60.XXX

ความคิดเห็นที่ 4

red bottom heels


moncler uk


canada goose jackets uk


pandora jewelry


michael kors outlet clearance


michael kors outlet online


coach outlet online


longchamp bags


ugg sale


canada goose jackets


moncler


pandora jewelry outlet


christian louboutin shoes


ralph lauren outlet


birkenstock outlet


longchamp bags


pandora uk


canada goose coats


the north face outlet


moncler jacket


michael kors uk


coach factory outlet


coach outlet online


valentino outlet


uggs outlet


moncler jackets


moncler coats


ralph lauren uk


moncler outlet online


coach outlet online


ralph lauren outlet online


ugg outlet store


mlb jerseys


ralph lauren


canada goose coats


canada goose jackets


hermes outlet


nmd adidas


canada goose coats


ray ban sunglasses discount


burberry outlet online


uggs outlet


canada goose


pandora charms


moncler uk


adidas nmd r1


ugg boots


pandora charms sale clearance


coach outlet online


christian louboutin sale


north face jackets


canada goose outlet


jordans


timberland outlet


cheap oakley sunglasses


ray bans


adidas yeezy shoes


ralph lauren outlet online


canada goose jackets


salvatore ferragamo shoes


coach outlet store online


north face jackets


coach outlet store online


nike shoes


nike outlet store


coach outlet online


ralph lauren


uggs outlet


adidas shoes


air jordan shoes


polo ralph lauren


louboutin outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


canada goose outlet online


nfl jerseys


michael kors outlet store


ralph lauren outlet online


burberry outlet online


nike outlet online


michael kors outlet online


canada goose jackets


canada goose


pandora charms sale clearance


ralph lauren outlet online


polo ralph lauren outlet online


canada goose jackets


coach outlet online


cheap air jordans


canada goose outlet


michael kors outlet store


kate spade outlet online


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


ugg outlet online


red bottom


north face outlet


christian louboutin shoes


canada goose jackets


coach factory outlet online


harden vol 1


louis vuitton factory outlet


adidas sneakers


ugg outlet


ugg australia outlet


cheap jordans for sale


canada goose jackets


michael kors handbags


coach factory outlet online


ugg boots outlet


mulberry handbags


uggs outlet


hermes bags


kate spade handbags


cheap nike shoes


cheap ugg boots


air jordans


ralph lauren outlet online


canada goose coats


supreme clothing


ugg boots


louis vuitton outlet online


hermes handbags


bottes ugg


canada goose sale


burberry outlet online


ralph lauren outlet online


michael kors outlet store


adidas outlet online


louis vuitton factory outlet


louboutin shoes


tory burch shoes


polo ralph lauren outlet


cheap air jordans


coach factory outlet online


coach outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


uggs on sale


canada goose outlet


yeezy boost 350


adidas nmd runner


nike shoes


cheap jordans


coach outlet store


burberry handbags


the north face outlet


canada goose sale


polo ralph lauren outlet


coach factorty outlet online


canada goose jackets


ugg boots outlet


mulberry outlet uk


adidas outlet store


canada goose jackets


adidas outlet online


ferragamo shoes


cheap ray bans


polo ralph lauren outlet


adidas nmd r1


coach factory outlet online


moncler outlet online


canada goose coats


coach purses


kate spade handbags


louis vuitton handbags


mbt


kate spade outlet online


cheap jordans free shipping


moncler coats


uggs clearance


canada goose jackets


ugg canada


adidas yeezy boost


cheap air jordans


uggs outlet


canada goose sale


ugg boots


cheap ray ban sunglasses


adidas superstar shoes


canada goose jackets


coach factory outlet


ugg outlet


michael kors outlet store


coach outlet online


cheap ugg boots


discount oakley sunglasses


valentino


canada goose sale


yeezy boost 350


canada goose jackets


nike outlet


ugg


pandora jewelry outlet


nike outlet store


air max


louis vuitton outlet online


air max


the north face jackets


coach outlet store


kate spade handbags


cheap jordan shoes


pandora charms outlet


north face sale


cheap jordan shoes


polo ralph lauren outlet online


ray bans


nike sneakers


coach outlet online


adidas yeezy boost


canada goose jacket


coach factory outlet online


coach factorty outlet online


ugg outlet online


fitflops sale clearance


cheap oakley sunglasses


coach outlet online


adidas store


ralph lauren uk


ray ban sunglasses outlet


longchamp outlet store


ray ban sunglasses cheap


canada goose


ugg outlet store


hermens


burberry handbags


tory burch outlet online


uggs


ferragamo outlet


michael kors outlet online


columbia sportswear outlet


hermes bags


michael kors outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


canada goose parka


pandora jewelry store


coach outlet online


air jordan retro


retro 11


canada goose jackets


louis vuitton outlet store


ugg outlet store


uggs on sale


ralph lauren outlet online


coach outlet online


ugg outlet


canada goose outlet


mulberry uk


moncler coats


coach factory outlet online


nike outlet store online


air max shoes


ugg outlet online


yeezy boost 350


ralph lauren sale


pandora charms sale


adidas outlet store


yeezy shoes


michael kors


nfl jerseys


coach outlet online


birkin handbags


coach outlet online


ugg boots women


adidas superstars


michael kors


louis vuitton outlet


ugg boots sale


cheap oakley sunglasses


moncler outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


toms shoes


ugg boots


caterpillar boots


canada goose


michael kors outlet clearance


nike sneakers


michael kors outlet store


michael kors outlet online


coach outlet online


michael kors outlet store


michael kors outlet clearance


yeezy shoes


michael kors outlet clearance


ugg boots


ugg canada


coach factory outlet online


coach factory outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet online


cheap ugg boots


coach factory outlet online


longchamp outlet


coach factory outlet online


ugg boots


ugg boots


coach outlet canada


louis vuitton outlet store


moncler sale


supreme shirts


polo outlet online


canada goose outlet


longchamp sale


nike outlet online


ralph lauren


ugg outlet store


coach outlet canada


coach outlet store online


birkenstock shoes


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet store


adidas yeezy boost 350


moncler jackets


supreme uk


adidas nmd runner


coach outlet online


burberry handbags


michael kors outlet canada


ugg boots


mlb jerseys cheap


cheap jordan shoes


moncler jackets


nike air max 2018


fred perry polo shirts


ralph lauren uk


adidas nmd r1


uggs outlet


canada goose jackets


michael kors bags


uggs outlet


mulberry


mlb jerseys


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


coach factory outlet


ugg boots outlet


ugg outlet


coach outlet store online clearance


moncler sale


uggs clearance


uggs outlet


cheap jordan shoes


pandora outlet


michael kors


kate spade outlet


louis vuitton outlet online


oakley sunglasses outlet


fred perry shirts


pandora charms sale clearance


uggs outlet


canada goose jackets


canada goose jackets


ralph lauren sale


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


pandora charms


coach outlet store


polo ralph lauren outlet online


yeezy shoes


michael kors outlet


kate spade outlet online


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet online


ralph lauren


pandora jewelry


kate spade outlet


ugg boots


salvatore ferragamo outlet


ugg boots


canada goose outlet store


fitflop sandals


pandora charms outlet


michael kors


louboutin outlet


coach outlet online


coach outlet online


cheap nfl jerseys wholesale


moncler outlet online


coach outlet online


canada goose outlet


ray ban glasses


polo ralph lauren outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


gucci outlet online


pandora charms


gucci outlet


canada goose sale


hermes bag


pandora charms outlet


pandora uk


coach handbags outlet


michael kors outlet online


christian louboutin shoes


uggs outlet


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet online


the north face outlet


cheap jordan shoes


timberland outlet store


ugg boots


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet canada


north face outlet


pandora charms outlet


moncler pas cher


michael kors


michael kors


coach factory outlet online


burberry outlet


ugg boots


red bottoms


coach factory outlet online


coach outlet online


cheap uggs


171226yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 19:44 น.
IP : 27.100.18.XXX

ความคิดเห็นที่ 5

converse outlet


barcelona jersey


michael kors handbags


ugg


cheap jerseys


canada goose jackets


burberry outlet


ugg outlet


ugg boots


ugg outlet


north face uk


canada goose outlet


nike tn


north face


mlb jerseys


michael kors outlet


nike shox


ugg boots


ray bans


mlb jerseys


kate spade outlet


flip flops


oakley sunglasses


swarovski crystal


coach outlet


adidas stan smith shoes


nike flip-flops


cheap jordans


nike free


ugg boots


michael kors outlet


ralph lauren outlet


nike air max 2017


ralph lauren


canada goose jassen


ralph lauren outlet


north face jackets


ugg outlet


louboutin


pandora outlet


mont blanc pens


oakley sunglasses


pandora jewelry


flops


adidas flip flops


ugg boots


nike air max


ugg clearance


birkenstock sandals


kate spade outlet


coach outlet


uggs outlet


nike outlet store


prada outlet


jordan shoes


jordans


mizuno


polo ralph


michael kors uk


oakley sunglasses


tory burch outlet


adidas superstar


soccer jerseys


michael jordan shoes


louboutin


canada goose uk


kate spade outlet


kate spade handbags


nike air max 95


coach outlet store online


christian louboutin


ugg boots


true religion


wholesale snapback hats


nfl jerseys


jordan 3


coach outlet online


jordan shoes


ralph lauren outlet


jordan 12


ugg boots


coach outlet online


michael kors


hermes


swarovski jewelry


air jordans


michael kors


ugg boots


moncler


michael kors handbags


under armour


jordans


nike cortez


nike outlet


tod's shoes


michael kors outlet


mulberry handbags


red bottom shoes


oakley vault


ray ban outlet


michael kors outlet


the north face


moncler


mbt


michael kors outlet


jordan shoes


ralph lauren


cheap jerseys


nike air max


ugg boots


coach outlet


christian louboutin


michael kors outlet online


canada goose uk


kobe 11


moncler sito ufficiale


tory burch


nike roshe


moncler


nfl jerseys


coach outlet


nike store uk


bottes ugg


oakley sunglasses


coach outlet


mbt


hermes outlet


prada


supreme


canada goose


timberland


moncler


jordan xx9


ray ban sunglasses


coach outlet online


polo ralph


mcm backpack


moncler outlet


nike free


coach outlet


north face outlet


sac longchamp


longchamp


michael kors handbags


discount nike


michaelkors outlet


adidas shoes


nike air max plus


pandora jewelry


canada goose


cheap jerseys


nike lunarglide


kevin durant shoes


mac cosmetics


uggs outlet


replica watches


timberland boots


ray bans


nike huarache shoes


air jordan pas cher


polo ralph


valentino


ralph lauren


ralph lauren


jordan 11


louboutin


jordan 4


tory burch outlet


tommy hilfiger canada


basketball shoes


nike air force 1


canada goose outlet


ugg outlet


adidas stan smith


ugg outlet


christian louboutin


jordans


nike trainers


ugg


moncler


ray ban


true religion outlet


uggs


north face


ugg italia


ugg outlet


true religion sale


ugg


pandora jewelry


mont blanc


true religion jeans


louboutin


adidas slides


ugg boots


polo ralph lauren


uggs outlet


ugg boots


nike air max 97


new balance shoes


nike blazer


nike sb


true religion outlet


ralph lauren


jordan


hogan


ray ban sunglasses


coach factory outlet


oakley sunglasses


pandora jewelry


michael kors outlet


asics


ray ban sunglasses


kate spade outlet


nike huarache


converse shoes


hockey jerseys


michael kors outlet


coach outlet


cheap ray ban sunglasses


ugg slippers


polo ralph lauren


uggs outlet


new balance


dolce and gabbana


nike air max


coach wallets


the north face


red bottom shoes


flip flops


jordans


longchamp


nike mercurial


coach bags


jordan 5


coach handbags


coach factory outlet


prada outlet


air jordan


nike free


nike air max 90


giuseppe zanotti


juicy couture outlet


moncler


hermes belt


canada goose


nike dunks


coach outlet


canada goose jackets


nike air max


nike air


north face


ugg outlet


harden vol 1


true religion jeans


canada goose


links of london


timberland


stuart weitzman


nike factory outlet


swarovski


longchamp outlet


burberry outlet


air max


jordan 6


north face


timberland outlet


adidas jeremy scott


bottega


vibram fivefingers


fitflops


air jordan


supra shoes


blackhawks jersey


marc jacobs


canada goose outlet


timberland


supreme


louboutin


manchester united jersey


supreme new york


moncler jassen


ferragamo


ralph lauren


ray ban


ugg boots


baseball jerseys


fitflops


air max


mont blanc pens


longchamp outlet


ralph lauren


the north face


ugg boots clearance


ralph lauren outlet


coach factory outlet


ugg outlet


canada goose


dansko


nike factory store


ugg


ugg


moncler


bcbg


ugg boots


baseball bats


supreme


nfl jerseys


polo ralph lauren


moncler jacka


tory burch


moncler jackets


christian louboutin


rolex watches


north face


nike air force 1


jordan


longchamp


michael kors


doudoune moncler


moncler


ugg australia


oakley sunglasses cheap


pandora jewelry


north face outlet


nike air max 270


supreme clothing


adidas yeezy


nike air huarache


coach outlet


uggs


pandora charms


ray ban sunglasses


ugg boots


nike free


cheap nfl jerseys


nike shoes


christian louboutin


michael kors outlet online


lebron 15


roshe run


moncler


ugg outlet


ferragamo


oakley sunglasses


cheap oakley sunglasses


nike blazer


burberry scarves


adidas football boots


michael kors


canada goose


birkenstock


canada goose


converse


mlb jerseys


jordan shoes


coach outlet


nike football boots


salvatore ferragamo


jordan 1


goedkope uggs


oakley sunglasses


jordans


coach factory outlet


pandora charms


north face


adidas outlet


ray ban sunglasses


burberry outlet


michael kors


adidas


adidas


ralph lauren


ugg outlet


michael kors


fitflops


ralph lauren


birkenstock outlet


nba jerseys


canada goose


coach factory outlet


prada


coach outlet


kate spade outlet


flip flops


burberry scarf


nike air max 2018


ray ban sunglasses


ugg boots


asics


manolo blahnik shoes


nike air max


adidas wings


hermes bags


beats headphones


north face outlet


michael kors outlet


oakley sunglasses cheap


nike air max 1


north face


ugg boots


north face


adidas yeezy


north face


ugg outlet


cheap nhl jerseys


ugg boots


canada goose outlet


canada goose outlet


christian louboutin


jordan 8


pandora jewelry


canada goose


balenciaga


north face jackets


ray ban sunglasses


adidas shoes


jordan


canada goose outlet


pandora charms


chenyingying20180130
ชื่อ : chenyingying   E-mail : chenyingying44@yahoo.com    วันที่ : 30 มกราคม 2561 10:16 น.
IP : 69.167.26.XXX

ความคิดเห็นที่ 6
jordan 11 win like 82
converse outlet
barbour
fitflops sale clearance
birkenstocks
polo ralph lauren outlet
skechers outlet
kobe 12
nike clearance
asics gel lyte
curry 4
yeezy boost 350 v2
jordan 12
pandora charm
ecco shoes for men
jordan retro 12
asics shoes
mbt shoes clearance
cheap nfl jerseys china
yeezy shoes
canadian goose jacket
win like 96
louboutin shoes
longchamp bags
red bottoms
yeezy beluga 2.0
nike air vapormax
fitflops
beats headphones
pandora bracelets clearance
calvin klein underwear
nike air vapormax
pandora bracelets clearance
louboutin mens
mbt
pandora rings
adidas nmd
balenciaga shoes
fake yeezys
the north face jackets
pandora uk
jordan 11 red
rihanna puma
the north face outlet online
yeezy zebra
air max plus
louboutin
timberland boots
red bottom
pandora jewelry
pandora sale
yeezy boost 350 v2
red jordan 11
timberland outlet stores
north face clearance
jordan 11 red
yeezy boost 350 v2
nike air max 2018
kd 10 shoes
christian louboutin mens shoes
ecco
adidas yeezy
yeezy zebra v2
birkenstock shoes
nike vapor max plus
timberland outlet stores
red bottom shoes for women
air jordan retro 11
ralph lauren sale clearance uk
calvin klein outlet
michael kors outlet clearance
coach handbags outlet
salvatore ferragamo shoes
soccer cleats
superdry uk
fitflop
cheap nfl jerseys
pandora jewelry official site
clarks shoes for women
adidas yeezy
supreme hoodie
yeezy boost
vapor max
barbour jackets
timberland
vapor max
pandora
jimmy choo outlet
kobe bryant shoes
pandora bracelet
birkenstock sandals
yeezy
supremenewyork
yeezy boost
red bottom heels
skechers uk
nike factory store
under armour clearance
vapormax flyknit
adidas outlet
christian louboutin
timberland outlet
fake rolex watches
under armour outlet online
curry shoes
christian louboutin shoes
coach outlet
michael kors handbags outlet
pandora ring
vapormax plus
air max plus
red bottom shoes
pandora
curry 4 shoes
birkin bag
adidas outlet store
pandora earrings
yeezy beluga
pandora jewelry
beats wireless headphones
red bottoms for men
air max 97
pandora charms
asics running shoes
fitflop
red bottom
louboutin outlet
pandora bracelet
lebron 15
balenciaga triple s
pandora jewelry
adidas ultra boost
canadian goose
adidas yeezy
wholesale jerseys china
nike vapor max
pandora jewelry
huarache shoes
pandora rings
jordan retro
lacoste polo shirts
pandora charms sale
kd 10
louboutin shoes
nike vapor max
air max 2018
beats headphones
birkenstock outlet
kyrie irving shoes
timberland shoes
ferragamo shoes
fitflop sandals
pandora jewelry
beats wireless
blue tint yeezy
north face uk
adidas yeezy boost
pandora charms
jordan 11 win like 96
ralph lauren factory store
skechers shoes
fake yeezy
birkenstock outlet
pandora charms
louboutin boots
christian louboutin men
north face jackets
salvatore ferragamo
nike factory
win like 82
pandora bracelet charms
fenty puma
lebron 15 shoes
canada goose jackets
red bottoms louboutin
nike outlet online
calvin klein online
birkin bags
cheap nike
pandora jewelry outlet
pandora charms
pandora bracelet
nike outlet store
barbour uk
ultra boost
replica watches
birkenstock sandals
nike uk
nike kyrie
red bottom shoes
cheap soccer cleats
pandora jewelry 70 off clearance
skechers shoes
converse shoes
lacoste outlet
kyrie 4
red 11s
fake yeezy boost
nike air max plus
longchamp handbags
pandora jewelry official site
yeezy blue tint
wholesale nfl jerseys
pandora necklace
louboutin shoes
nmd r1
kyrie 3
canada goose sale
clarks shoes
barbour jackets
huaraches nike
valentino shoes
replica rolex
supreme clothing
timberland uk
goyard
asics gel
vapor max
jimmy choo shoes
north face jackets clearance
gym red 11
valentino outlet
air max 2018
goyard bags
balenciaga sneakers
pandora charms
clarks shoes for women
yeezy boost 350 v2
rihanna fenty puma
ชื่อ : fitflop sandals   E-mail : adsfad@gmail.com    วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561 13:04 น.
IP : 112.111.185.XXX

ความคิดเห็นที่ 7
This is extremely helpful info!! Very good work. Everything is very interesting to learn and easy to understood. Thank you for giving information.
abcya | hooda games
ชื่อ : nicova   E-mail : galaicols@gmail.com    วันที่ : 16 สิงหาคม 2561 11:06 น.
IP : 125.212.176.XXX

ความคิดเห็นที่ 8

broncos jerseys


pandora jewelry outlet


coach outlet store


saints jerseys


adidas wings


adidas neo shoes


ed hardy shoes


gucci outlet online


nobis jackets


fivefingers shoes


dolce & gabbana Outlet


cheap jordan shoes


kate spade outlet online


ugg outlet


christian louboutin sale


fjallraven kanken


columbia outlet store


polo outlet store


pandora jewelry canada


vikings jerseys


cheap jordan shoes


mbt shoes


north face outlet store


nike outlet


coach outlet online


canada goose sale


coach factory outlet online


off white clothing


chi flat iron


coach handbags


air max 270


kate spade outlet online


cardinals jerseys


coach factorty outlet store


chelsea jersey


ralph lauren sale clearance uk


curry shoes


air jordan 4


adidas nmd


coach outlet online


coach factory outlet


asics running shoes


hermes


nike sneakers


coach factory outlet


cazal outlet


coach outlet online


air max 97


fitflops sale clearance


raiders jerseys


louboutin outlet


ferragamo belts


coach factory outlet


pandora canada


air jordans


uggs canada


coach factory outlet online


gucci outlet online


lacoste polo shirts


uggs outlet online


ugg boots sale


adidas nmd


coach factory outlet online


coach handbags outlet


pandora charms


pandora jewelry outlet


air jordan shoes


coach outlet online


uggs outlet


nike outlet store


adidas yeezy boost


coach outlet online


coach outlet online


michael kors outlet clearance


coach outlet store online


michael kors outlet online


malone souliers shoes


fitflops


toms outlet online


coach outlet online


kate spade outlet online


coach handbags


coach outlet


curry 4 shoes


adidas nmd runner


ravens jerseys


coach outlet online


giuseppe zanotti shoes


jimmy choo shoes


louis vuitton outlet online


lions jerseys


houston texans jerseys


kobe shoes


nike free flyknit


canada goose


vans shoes


coach factory outlet


pandora charms


adidas outlet store


oakley sunglasses outlet


eagles jersey


birkenstock sandals


ugg italia


polo outlet


coach factory outlet


pandora jewelry


coach outlet online


kevin durant shoes


packers jersey


miu miu shoes


le coq sportif


balenciaga shoes


polo ralph lauren outlet online


pandora charms


hermes bags


celine outlet


red bottoms


coach outlet online


louis vuitton purses


nike shoes


coach outlet


jets jersey


cheap jordans


polo outlet store


coach factory outlet


balenciaga triples


mac makeup


fitflops sale clearance


ed hardy outlet


uggs


moncler outlet online


birkenstocks


minnesota vikings jersey


birkenstock outlet


toms shoes


cheap jordan shoes


the north face jackets


ralph lauren outlet online


jordan shoes


adidas yeezy boost


fitflops outlet


coach outlet canada


ugg boots


rolex replica watches for sale


ed hardy


pandora sale clearance


converse shoes


moncler jackets


cheap jordans


valentino outlet


lacoste outlet


denver broncos jersey


polo ralph lauren outlet online


supra shoes


salvatore ferragamo shoes


coach outlet online


adidas outlet store


canada goose coats


ed hardy


givenchy handbags


coach outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


supreme clothing


nike blazer


pandora charms sale clearance


coach factory outlet online


christian louboutin shoes


pandora charms sale


nike outlet


pandora charms sale


coach outlet online


coach factory outlet


mbt shoes


coach outlet online


adidas sneakers


true religion


coach outlet store


coach outlet store


cheap handbags


michael kors outlet clearance


toms outlet store


pandora jewelry store


michael kors outlet clearance


kappa clothing


pandora jewelry


chaussure louboutin femme


cheap ray ban sunglasses


coach factory outlet


cheap jordans


kate spade bags


pandora charms


adidas superstars


coach outlet online


adidas slides


coach handbags


canada goose outlet


chaussures christian louboutin


nike hyperdunk


true religion outlet store


true religion outlet store


louboutin outlet


air jordan 3


versace clothing


louboutin shoes


nike air max schweiz


adidas uk


moncler coats


cheap mlb jerseys


air max


ralph lauren uk


nfl jerseys


arcteryx jackets


nike outlet


coach bags


ugg outlet


ugg outlet


ugg boots


louboutin outlet


fitflops


jordans


manolo blahnik


nike blazer


louis vuitton outlet online


celine outlet


coach outlet online


mac cosmetics


true religion outlet


adidas ultra boost


coach factory outlet online


jordan shoes for sale


jordan 12


nike outlet online


yeezy shoes


nike outlet store


juicy couture


discount oakley sunglasses


parajumpers jacket


dodgers jerseys


marlins jerseys


yeezy shoes


jordan 31


coach outlet online


guess clothing


moncler outlet online


uggs outlet


city royals jerseys


nike outlet store


christian louboutin sale


pandora charms sale clearance


ed hardy outlet


mbt shoes


true religion outlet


coach outlet store


camisetas futbol baratas


moncler pas cher


blue jays jerseys


pandora outlet


kobe shoes


true religion jeans


true religion outlet store


pandora charms outlet


louis vuitton outlet store


louis vuitton


ralph lauren pas cher


true religion jeans


air huarache


kate spade outlet online


rangers jersey


pandora charms outlet


michael kors outlet clearance


moncler jackets


moncler outlet online


coach outlet online


jimmy choo shoes


nike outlet store


giants jerseys


angels jerseys


mulberry bags sale


nike outlet online


adidas shoes


true religion


ugg boots clearance


christian louboutin shoes


nike shoes


cheap jordans free shipping


yeezy shoes


kate spade outlet


adidas wings shoes


true religion outlet


yeezy shoes


coach outlet store


true religion outlet


kate spade outlet


michael kors handbags outlet


nike outlet store online


cheap jordan shoes


coach outlet store


nike flip-flops


hermes bags


nike outlet store


miu miu handbags


coach handbags


coach outlet online


titans jersey


coach factory outlet online


nike max


air jordan uk


mont blanc


ralph lauren outlet online


moncler jackets


uggs outlet


canada goose coats


tory burch outlet store


seattle seahawks jersey


cheap snapbacks


ralph lauren uk


canada goose


cheap jordan shoes


christian louboutin shoes


ugg boots women


mont blanc pen


nike air force


coach factory outlet


adidas nmd r1


superdry clothing


canada goose coats


fitflops sale clearance


diamondbacks jerseys


coach factory outlet store


christian louboutin shoes


y3 shoes


kate spade outlet


pandora jewelry outlet


michael kors outlet clearance


snapback hats


salomon shoes


nike factory store


true religion jeans sale


fila shoes


true religion jeans


philipp plein outlet


air jordan shoes


nike shoes


adidas shoes


nhl jerseys


fitflops sale clearance


canada goose coats


moncler outlet online


cowboys jerseys


louboutin outlet


air jordan retro


kate spade


gucci outlet store


air max 2017


timberland outlet


white sox jerseys


coach outlet canada


adidas ultra boost


michael kors outlet store


pittsburgh steelers jersey


nike tn


cheap mlb jerseys


nike outlet online


kate spade outlet online


kate spade handbags


coach outlet online


coach outlet store online clearance


coach outlet canada


canada goose outlet store


new balance shoes


fitflops


air max


ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


swarovski jewelry outlet


jordan 3


true religion outlet


coach outlet online


coach outlet store online


reds jerseys


coach factory outlet


coach factory outlet online


valentino outlet store


christian louboutin


ugg


twins jerseys


kobe 12


mulberry handbags


yeezy boost 350 v2


cheap mbt shoes


mbt shoes


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ed hardy


cheap soccer jerseys


true religion outlet


red sox jerseys


timberland boots


louboutin pas cher


pandora charms sale clearance


oakley sunglasses outlet


coach factory outlet


nike presto


nike outlet store


true religion jeans


cheap nfl jerseys


nike kd 10


nike factory store


kate spade outlet


coach factory outlet online


adidas store


true religion outlet store


valentino


coach outlet store online


san diego chargers jerseys


ubiq shoes


mcm handbags


miu miu shoes


coach outlet


cheap air jordans


adidas outlet online


coach outlet online


air max outlet


nike basketball shoes


kyrie 2


air max pas cher


ralph lauren outlet


barcelona jersey


fred perry


north face jackets


fitflops outlet


indianapolis colts jerseys


michael kors outlet clearance


gucci outlet online


north face outlet


uggs outlet


birkenstock shoes


coach factorty outlet store


coach factory outlet online


reebok outlet


louboutin outlet


coach outlet online


christian louboutin outlet


air max 2015


jaguars jersey


louboutin outlet


lebron 13


christian louboutin outlet


birkin handbags


pandora outlet


kate spade handbags


birkenstock outlet store


coach outlet online


coach outlet online


ralph lauren outlet


coach factory outlet online


mcm outlet


fitflops outlet


patriots jerseys


polo ralph lauren outlet


soccer shoes


ralph lauren polo


coach outlet clearance


north face outlet online


ralph lauren outlet


nike outlet online


moncler jacken


pandora jewelry outlet


true religion jeans outlet


ferragamo outlet


michael kors outlet online


true religion outlet store


cincinnati bengals jersey


canada goose outlet


curry 5 shoes


instyler ionic styler


ecco outlet


ferragamo outlet store


nike sneakers


prada sunglasses


coach factory outlet online


coach factory outlet


pandora charms


air max 2017


cnaada goose outlet store


ralph lauren pas cher


ugg outlet sale


foamposite shoe


giuseppe zanotti outlet store


coach handbags clearance


uboutin shoes


fila


ralph lauren polo


jordan 4


michael kors outlet


toms shoes


north face outlet


seahawks jerseys


nike factory outlet


asics shoes


cheap nfl jerseys


louboutin outlet


coach outlet clearance


air jordan shoes


cardinals jerseys


devil rays jerseys


clarks


kobe 11


ugg boots outlet


nike free run


christian louboutin outlet


moncler outlet online


nike outlet online


durant shoes


air max


michael kors outlet canada


ugg boots


asics shoes


pandora jewelry outlet


air max 2017


pandora charms outlet


converse shoes


vibram fivefingers outlet


pandora charms


canada goose outlet store


browns jerseys


louboutin outlet


coach outlet online


hermes belt


coach outlet clearance


canada goose outlet store


jordan pas cher


converse shoes


nike air max 2018


gucci outlet online


ralph lauren outlet online


air max


pandora jewelry canada


ugg outlet store


ugg pas cher


ugg


nike roshe


jordans


polo ralph lauren outlet online


michael kors outlet


nfl jerseys


vans sneakers


brewers jerseys


tigers jerseys


ugg boots


michael kors outlet store


canada goose coats


michael kors purse


uggs outlet


air jordan retro


mcm outlet store


prada outlet


coach purse


ed hardy outlet


birkenstock sandals


falcons jerseys


adidas outlet online


adidas outlet


bathing ape


moncler jacka


coach factory outlet online


nobis outlet


coach outlet store online


michael kors outlet clearance


coach outlet online


ed hardy


coach outlet sale


patriots jerseys


dolce & gabbana sunglasses


oakley outlet


yankees jerseys


coach outlet store


juicy couture


marc jacobs handbags


cheap air max


true religion jeans


soccer jerseys


jordan 12


ugg outlet clearance


toms


coach outlet online


chrome hearts outlet store


adidas outlet store


ralph lauren outlet


coach outlet sale


ralph lauren polo


coach outlet store


coach outlet


tods outlet online


cheap nike shoes


air jordan


michael kors outlet store


prada outlet


mlb jerseys


prada outlet


kate spade outlet online


air jordan


ugg outlet


fitflops sale clearance


bape hoodie


coach outlet online


pandora outlet


yeezy boost 350


canada goose


ferragamo outlet


canada goose jackets


coach outlet online


prada outlet


off-white clothing


canada goose coats


coach outlet clearance


mlb jerseys


christian louboutin shoes


cheap snapbacks


nike air force 1


ysl outlet


yeezy shoes


coach factory outlet online


cheap ugg boots


cheap jerseys


nba jerseys for sale


ralph lauren polo


christian louboutin outlet


orioles jerseys


ronaldo jerseys


pandora jewelry outlet


pandora charms


suicoke sandals


moncler sito ufficiale


adidas yeezy boost 350


ugg italia


cubs jerseys


kate spade outlet sale


valentino outlet


nike factory store


fred perry


cheap air jordans


gucci bags


prada handbags


suicoke sandals


revolution 3


valentino shoes


air jordan 14


kate spade outlet


pandora rings


rockies jerseys


kate spade outlet online


north face outlet store


coach outlet online


michael kors outlet online


manolo blahnik outlet


moncler


michael kors bags


coach factory outlet online


coach outlet online


air force 1


coach outlet store


canada goose outlet store


pandora charms sale clearance


coach factorty outlet online


polo ralph lauren outlet


rolex watches


kate spade outlet store


fitflops


air max plus


coach canada outlet


michael kors bags


rolex replica watches


phillies jerseys


air jordan shoes


cheap snapbacks


under armour shoes


coach factory outlet


adidas ultra boost


puma shoes


fitflops sale clearance


nike roshe run


coach bags


new england patriots jersey


prada outlet online


nike tn


michael kors outlet online


moncler outlet online


clarks shoes


valentino outlet


coach outlet online


buffalo bills jersey


toms


oakley sunglasses outlet


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


michael kors factory outlet


pandora charms


canada goose outlet


air max shoes


cheap jordans for sale


michael kors outlet clearance


cheap oakley sunglasses


ray ban sunglasses outlet


adidas yeezy shoes


moncler jackets


mbt shoes

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2562 13:23 น.
IP : 172.105.195.XXX

ความคิดเห็นที่ 9

louis vuitton outlet online


lions jerseys


houston texans jerseys


kobe shoes


nike free flyknit


canada goose


vans shoes


coach factory outlet


pandora charms


adidas outlet store


oakley sunglasses outlet


eagles jersey


birkenstock sandals


ugg italia


polo outlet


coach factory outlet


pandora jewelry


coach outlet online


kevin durant shoes


packers jersey


miu miu shoes


le coq sportif


balenciaga shoes


polo ralph lauren outlet online


pandora charms


hermes bags


celine outlet


red bottoms


coach outlet online


louis vuitton purses


nike shoes


coach outlet


jets jersey


cheap jordans


polo outlet store


coach factory outlet


balenciaga triples


mac makeup


fitflops sale clearance


ed hardy outlet


uggs


moncler outlet online


birkenstocks


minnesota vikings jersey


birkenstock outlet


toms shoes


cheap jordan shoes


the north face jackets


ralph lauren outlet online


jordan shoes


adidas yeezy boost


fitflops outlet


coach outlet canada


ugg boots


rolex replica watches for sale


ed hardy


pandora sale clearance


converse shoes


moncler jackets


cheap jordans


valentino outlet


lacoste outlet


denver broncos jersey


polo ralph lauren outlet online


supra shoes


salvatore ferragamo shoes


coach outlet online


adidas outlet store


canada goose coats


ed hardy


givenchy handbags


coach outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


supreme clothing


nike blazer


pandora charms sale clearance


coach factory outlet online


christian louboutin shoes


pandora charms sale


nike outlet


pandora charms sale


coach outlet online


coach factory outlet


mbt shoes


coach outlet online


adidas sneakers


true religion


coach outlet store


coach outlet store


cheap handbags


michael kors outlet clearance


toms outlet store


pandora jewelry store


michael kors outlet clearance


kappa clothing


pandora jewelry


190305yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2562 13:29 น.
IP : 172.105.195.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY