Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 85
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 291
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,704,136
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 สิงหาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Tour in Asia
บาหลี
[18 กุมภาพันธ์ 2552 10:54 น.]จำนวนผู้เข้าชม 13180 คน
 

.  บ   า   ห   ลี   .
  อินโดนีเซีย   
ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
เกาะที่ดีที่สุดในโลก.
เดนพาซาร์ -บาร็อง แดนซ์ -หมู่บ้านคินตามณี
ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์- วัดเทมภัคซิริงค์-ตลาดปราบเซียน
เบดูกัลป์-ทะเลสาบบราตัน
วัดอูลันดานู - วิหารทานาล๊อต

วันแรก      สนามบินดอนเมือง– เดนพาซาร์ - GARUDA WISNU KENCANA – บารอง แดนซ์ - วัดอูลูวาตู
04.00 น. พร้อมกันที่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1  เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เช็คอินน์ตั๋ว และรับเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
06.15 น.  ออกเดินทางสู่เกาะบาหลี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 396
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง(1)
11.30 น.  ถึง
ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองโดยรถปรับอากาศ   ... เกาะบาหลี ตั้งอยู่เกือบ กึ่งกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซีย มีพื้นที่ประมาณ 5,620 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 3 ล้านคน  ท่าอากาศยานนานาชาติตั้งอยู่ที่เมืองบาดุง ทางตอนใต้สุดของเกาะบาหลี ซึ่งเป็นเกาะเกาะหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย  ... อินโดนีเซียมีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งได้สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงาม และขาวสะอาด รวมทั้งผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และการดำเนินชีวิตของคนบาหลี เป็นการดำเนินชีวิตด้วยวิธีการกสิกรรมแบบดั้งเดิม ซึ่งทำให้บาหลี กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั่วโลกรู้จัก
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง(2)
บ่าย      เริ่มต้นด้วยการพาคณะสัมผัส
GARUDA WISNU KENCANA ที่คนบาหลีรู้จักกันดี ชมความงานของงานศิลปะชั้นนำ รูปปั้นขนาดมหึมาของอินโดนีเซียที่ทำจากทองแดงและดีบุกกว่า 4,000 ตัน ที่ผสมผสานไปด้วยความเชื่อทางศาสนาของศาสนาฮินดู
นำท่านชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย การแสดง
บาร็อง ด๊านซ์  ที่เป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี บาร็อง คือตัวแทนฝ่ายธรรมะเป็นสัตว์ในเทพนิยาย มีลักษณะเป็นตัวสิงโต  ผสมมังกรแสดงโดยผู้ชายสองคน ว่ากันว่าเคราของบาร็องมีอานาจในการรักษาโรคต่างๆ ส่วนคู่ปรับของบาร็อง คือ รังดา ราชินีแห่งนรก ซึ่งชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลัว และให้ความเคารพพอๆกันตามบทละคร บาร็องไม่สามารถปราบรังดาได้อย่างราบคาบ เพราะจะต้องมีการถ่วงดุลระหว่างความดี และความชั่วเสมอ สำหรับชาวบาหลีการแสดงชุดนี้ คือภาพสะท้อนการต่อสู้ของชีวิต ของชาวบาหลีเอง และบาร็อง แดนซ์ นี้จึงเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะที่รู้จักไปทั่วโลก   
นำท่านชม
วัดอูลูวาตู  วัดหลักประจำท้องทะเล ตั้งอยู่บนสุดปลายผาหินชันที่สูงเกือบ 100 เมตร ด้านทิศตะวันตก เป็นวัดที่สร้างจากการแกะสลักหิน สมัยราชวงศ์ซเลนดราส ซึ่งอยู่บริเวณหน้าผา ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามยามเย็นของท้องทะเล ระหว่างทางให้ท่านได้พบกับ MONKEY LAND ซึ่งท่านจะได้พบกับความน่ารักของบรรดาลิงน้อยใหญ่ต่างๆ พร้อมบรรยากาศธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์ สองข้างทางจะมีฝูงลิงห้อยโหนและนั่งเกาะกลุ่มกันเป็นจุดๆ โดยมีหัวหน้าลิงแต่ละฝูงคอยดูแล   ข้อควรระวัง : ไม่ควรให้อาหารลิงขณะเดินชม หรือสวมใส่เครื่องประดับที่ระยิบระยับเพราะจะทำให้ลิงสนใจและเข้ามาแย่งของ
เย็น    รับประทานอาหาร(3)
และนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 

วันที่สอง       ศูนย์ผ้าบาติก – หมู่บ้านเซลุก – ศูนย์แกะสลักไม้ - หมู่บ้านคินมณี - ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์ - วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน  
 เช้า   รับประทานอาหารเช้า(4) พร้อมรับอากาศบริสุทธิ์ที่แสนสดชื่นยามเช้าแรก ของเกาะสวรรค์แห่งนี้
นำท่านเดินทางสู่
ศูนย์ผ้าบาติก ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสันของผ้าที่สามารถพบเห็นได้เฉพาะที่บาหลีเท่านั้น  ซึ่งมีความแตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป
นำท่านชม
หมู่บ้านเซลุก เป็นหมู่บ้านช่างเงินและทอง ซึ่งจะมีการออกแบบที่สวยงามต่างๆกันไป โดยเฉพาะเครื่องเงินที่มีความโดดเด่นกว่าที่อื่น เนื่องจากเป็นการออกแบบผสมผสานกันระหว่างแบบดั้งเดิมและแบบทันสมัย เช่น เครื่องเงินที่ใช้ตกแต่งบ้าน หรือซื้อเป็นของฝากอันมีค่า    
และนำท่านผ่านชม
MAS VILLAGE หมู่บ้านแกะสลักไม้ ที่มีชื่อเสียงของเกาะบาหลีที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ จินตนาการ ศิลปะของผู้สร้างได้อย่างลงตัว ซึ่งนับว่าเป็นของฝากอันมีค่า  
จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่
หมู่บ้านคินตามานี  ซึ่งตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้นๆ เป็นหมู่บ้านริมปล่องภูเขาไฟที่สวยงาม สามารถมองเห็นภูเขาไฟบาร์ตูร์และทะเลสาบบาตูร์
ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์ นี้เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมตลอดเวลา บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ
ภูเขาไฟดาเนา บาร์ตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน(5)  ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันงดงามของ
ภูเขาไฟบาร์ตูร์ ที่นิ่งสงบโดดเด่นในใจกลางเมือง  
จากนั้นนำท่านสู่  
วัดเตียร์ตา อัมปีล (TIRTA EMPUL TEMPLE) วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะก์ซีริง (TEMPAK SILING)  ซึ่งตามตำนานเล่าว่า เกอโบ อีวา มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานในชั่วคืนด้วยเล็บมือตน สิ่งปลูกสร้างนี้คืออนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวา ประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ่งจะทำให้กษัตริย์ ราชินี และนางสนมผู้วายชนม์กลายเป็นเทพเจ้า)  ภายในวัดท่านจะได้พบกับ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลา เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤต ชุบชีวิตนักรบของพระองค์ สถานที่นี้สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10  ว่ากันว่า น้ำในสระมีอำนาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ จึงได้มีการต่อท่อออกมาลงในบ่อ ที่ชาวบาหลีนิยมมาชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ หลังจากถวายเครื่องบัดพลีแก่เทพเจ้าแห่งสระน้ำแล้ว หญิงและชายจะแยกไปอาบน้ำกันคนละด้าน  และในบริเวณวัดจะมีร้านของฝากมากมาย ราคาต้องต่อรองกันสุดๆ คนไทยจะเรียกว่า ตลาดปราบเซียน ให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมาย เช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ
เย็น   รับประทานอาหารเย็น(6)  
 จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
  

วันที่สาม           เบดูกัลป์ - ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู – วิหารทานาล๊อต – หาดจิมบาลัน
เช้า     รับประทานอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เทือกเขาที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี
เทือกเขา เบดูกัล  ระหว่างทางผ่านชมสวนดอกไม้ ไร่ผัก, ผลไม้เมืองหนาว และวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา
นำท่านชม
ปุรา อูลัน ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือ วัดอูลัน ดานู บราตัน ตั้งอยู่ในระดับความสูง 4,300  ฟุตจากระดับน้ำทะเล  มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว  วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพยดาแห่งสายน้ำ ผู้ที่ไปเยือนไม่สามารถเดินข้ามไปยังวัดได้  มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่เรียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง ฉากหลังคือ ทุ่งนาขั้นบันได ที่ค่อยๆ ลาดต่ำลง เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงซึ่งมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ แบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขา ได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอก จะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani)
เมาต์อากุง (Mount Angung) เรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวันออก นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางน้ำสร้าง ความตื่นเต้น เช่น สกีน้ำ การล่องเรือ และพายเรือในทะเลสาบ
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ณ
วิหารทานาห์ ล็อต  วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหิน
ซึ่งเกิดจากการถูกคลื่นทะเลกัดเซาะ หอสีดำและเถาไม้เลื้อยเหนือหน้าผาของทานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพวาดอันประณีต
ของจีน คูหาที่รายรอบวัดคือที่อาศัยของงูศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่อย่างสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน อนุญาตให้เข้าไปข้างในได้เฉพาะผู้มาสักการะเท่านั้น ชมทัศนียภาพที่งามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้บนเขาลูกใกล้กัน   ทานาห์ ล็อต สร้างโดย ดังห์ยัง นิราร์ตา พระสมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่งมองเห็นแสงสว่างวาบขึ้นที่จุดๆ หนึ่งบนฝั่งตะวันตกของขอบฟ้า จึงเดินทางไปที่ดังกล่าวเพื่อทำสมาธิ สาวกของผู้นำทางจิตวิญญาณในท้องถิ่นรู้สึกประทับใจจึงมาศึกษาศาสนากับท่าน สร้างความขุ่นเคืองแก่นักบวชในท้องถิ่นอย่างมากจึงท้าทายนิราร์ตา แต่ท่านยังคงถือขันติและย้ายที่บำเพ็ญเพียรไปยังมหาสมุทร สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักในนาม ทานะห์ล็อต หรือ
“ดินแดนในทะเล”
เย็น    รับประทานอาหารเย็น(9) ณ ชายหาดจิมบาลัน (JINBALAN BEACH) แห่งมหาสมุทรอินเดีย  บริการท่านด้วยอาหารทะเล ท่านกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย์ตกดิน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 

วันที่สี่       บาหลี –  สนามบินเดนพาซ่าร์ – กรุงเทพฯ   
เช้า   รับประทานอาหารเช้า (10) ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก  
นำท่านเดินทางสู่
สนามบินนานาชาติงูไรระห์ เช็คอินน์ตั๋วและสัมภาระ
12.00 น.  เหินฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD397 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง(11)
15.20 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยความความสวสดิภาพ  และความประทับใจ


 
............โปรแกรม / สายการบิน / ราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม.............
 
 
อัตราค่าบริการ
จำนวน (คน) ราคา (บาท) พักเดี่ยว (เพิ่ม)
-
 
    24,900    
 
    6,900    
 
    หมายเหตุ  :       ราคานี้   เริ่มต้น และเสร็จสิ้นการเดินทาง ณ สนามบินดอนเมือง              
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.             ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) พร้อมคณะ และค่าภาษีสนามบิน
2.             ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม ไป-กลับ เลย-ดอนเมือง /ในเกาะบาหลี
3.             ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน(ห้องละ2-3 คน) บนเกาะบาหลี
4.             ค่าอาหาร 12 มื้อ ตามรายการ 
5.             ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
6.             ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้น ที่น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.
7.             ประกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  1. ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่น 3 US ต่อคนต่อวัน(สินน้ำใจ)
  2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร-เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม,ค่าโทรศัพท์ทางไกล,มินิบาร์ในห้องพัก ค่ารถท้องถิ่น นอกโปรแกรม
3.             ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว
4.             ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
5.             ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินพิกัดของสายการบินที่กำหนด
6.             ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ,1 %(ถ้าต้องการ)
7.             ในกรณีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีน้ำมันมีการปรับขึ้นผู้โดยสารต้องชำระเพิ่มเติม 

เงื่อนไขการชำระเงิน
-  ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท พร้อมสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน  ณ วันเดินทาง 1 แผ่น
-  ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 20 วัน

เงื่อนไขการยกเลิกและเปลี่ยนแปลง
1.             ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 -20  วัน - คืนค่าใช้จ่าย 5,000 บาท ยกเว้นราคาตั๋วที่ซื้อแล้ว
2.             ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%  

หมายเหตุอื่น ๆ
1.             บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.             ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
3.             การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
4.             บริษัทฯไม่รับผิดชอบ เนื่องจากมีการปฏิเสชการเข้าหรือออกเมืองของกรมการตรวจคนเข้าเมืองของไทยและอินโดนีเซีย

 
    สนใจติดต่อ.   เลยทราเวล    สนง.โรงแรมเลยพาเลซ Tel. 042-830741 , 085-0102426    
                         www.loeitravel.com , email : loeitravel@hotmail.com                          

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Tour in Asia
- ซีรีย์ฮ่องกง มิ.ย.-ก.ค.2017 [18 กุมภาพันธ์ 2552 10:54 น.]
- ซีรี่ย์-เกาหลี มิ.ย.-ส.ค.60 [18 กุมภาพันธ์ 2552 10:54 น.]
- ฮอกไกโด-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ [18 กุมภาพันธ์ 2552 10:54 น.]
- ไต้หวันบรรเจิด...สุดคุ้ม 5วัน4คืน [18 กุมภาพันธ์ 2552 10:54 น.]
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ [18 กุมภาพันธ์ 2552 10:54 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้--ตรุษจี-ปี2560 [18 กุมภาพันธ์ 2552 10:54 น.]
- ซีรี่ย์เที่ยว-ฮ่องกง [18 กุมภาพันธ์ 2552 10:54 น.]
- ฮ่องกง-ส.ค.2016-ม.ค.2017 [18 กุมภาพันธ์ 2552 10:54 น.]
- ฮ่องกง-2016 [18 กุมภาพันธ์ 2552 10:54 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ OCT 2015 [18 กุมภาพันธ์ 2552 10:54 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
replica christian louboutin heels a plum is off the forehead, dyed color,tory burch flip flops outlet brush the do not. Ladies see the strange, is following suitreplica louboutin shoesin addition tochristian louboutin knockoffsflowers painted tin,giuseppe zanotti shoes there are thosefake christian louboutin the metal to build. As for the christian louboutin glitter pumpsbecause there is a lady, cheeks on the block mark,tory burch flats unique to this as a disguise,tory burch heels people feel the Decleor, christian louboutin heelscompetition and the effect of it,Giuseppe Zanotti Sneakers then into one o'clock Christian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps face particular attention to the decoration,Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black the general aristocratic girls to the house christian louboutin replica such as silkworm silk is called),Christian Louboutin middle of the forehead with a tory burch bootsvariety of paste made of feathers, sequins and animal flower tin. Some will even white teeth Giuseppe Zanotti Sneakersthen people might think this is beautiful performance, full lips are not painted, only the middle part of the painting, because it seems small but clever mouth,Christian Louboutin Asteroid face paste tin films, flowers Huang and other christian louboutin spiked heelssupplies are frequently used heroin (also known as ornament, itimmolation) Giuseppe Zanotti Wedge Sneakersis a lead and wheatreplica christian louboutin ground into powder,Giuseppe Zanotti Boots white powder extracted confusion, seemed to be painted on the face and neck, the skin appears white christian louboutin studded pumps, but the lead could easily cut giuseppe zanotti it is alsochristian louboutin narcissus pumps useful to make rice Giuseppe Zanotti Sneakers outletthe mask of this kindtory burch reva flats. Red powder known as Dan, is aGiuseppe Zanotti Sneakers applied to the cheeks and lips, you can also dye clothes made sauce, the modern equivalent of Christian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platformhair female hair change is the most ancient, style, the most abundantchristian louboutin daffodil pumpsregardless of the marriage of the girlgiuseppe zanotti outlet around as usual, are generally all hair comb to the head, made of various shapesreplica christian louboutin pumpscan be decorated with a Tory Burch shoesNicholas Kirkwood shoes is pleasant name.giuseppe zanotti Such as the Wei andGiuseppe Zanotti sale in the late Tang Dynasty is the bunstory burch ballet flats, refer toreplica louboutin pumps women in christian louboutin storessteps ontory burch outlet the basis of development to shake, Saotou, chai (chai for two shares) to fix thechristian louboutin glitter heels and many tory burch flats sale move.tory burch flats discount AfteGiuseppe Zanotti online popular costume, unknown,valentino outlet but her peculiar charm of oriental art of the world is profound. Tang suit the tory burch wallets to be called the world, and no oneGiuseppe Zanotti Boots which is full of feudal societyGiuseppe Zanotti Sneakers onlineculture to show to the peak tory burch handbags, the performance of http://www.toryburchs.net.
ชื่อ : http://www.giuseppe-zanotti.cc   E-mail : zxsdfsdfsfs@outlook.com    วันที่ : 1 เมษายน 2559 09:25 น.
IP : 161.202.102.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY