Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 62
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 214
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,704,059
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 สิงหาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Tour in Asia
ฮ่องกง
[28 พฤศจิกายน 2551 12:59 น.]จำนวนผู้เข้าชม 10623 คน

เกาะฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

นั่งรถรางชมวิวเกาะฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศแบบ 360 องศา

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เดินเล่นชายหาดรีพัลส์ เบย์

ชมแสงสีเกาะฮ่องกงที่ได้บันทึก ของกิเนสบุ๊ค

ช้อปปิ้งสุดมันส์กับสินค้าแบรนด์เนม ชื่อดังย่านถนนนาธาน 

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก             สุวรรณภูมิฮ่องกง                                                                                                                      

11.00 น.   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ รับประทานอาหารเที่ยง(1)  

12.00 .    พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน ETHIOPIAN AIRLINES

14.15 .    เดินทางโดยเที่ยวบิน ที่  ET608  นำท่านเหิรฟ้าสู่เกาะฮ่องกง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง(2)

18.15 .   ถึงท่าอากาศยานใหม่ CHECK LAP KOK ฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต ลงทุน  ด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช ตามเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า(TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2  กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

เย็น         รับประทานอาหารเย็น(3)

               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นชิวๆบริเวณที่พัก 

วันที่สอง     รถรางวิคตอเรียพีครีพัลส์ เบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม โรงงานจิวเวอรี่ – ช้อปปิ้งนาธาน   AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF                                              LIGHTS

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (4)           

           ** นำท่านสู่ สถานีพีคแทรม เพื่อขึ้นรถรางที่จะนำท่านขึ้นไปยัง ยอดเขาวิคตอเรียพีค ตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพที่สวยงามกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ท่านจะได้สัมผัสความใกล้ชิดกับบรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา ชมตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด พร้อมชมอาคารระฟ้าที่มีอยู่ทั่วไปบริเวณทั้งสองฝั่ง ฮ่องกงและเกาลูน ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง

               ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงสักครู่ แล้วนำท่านสู่ รีพัลส์ เบย์  ชายหาดซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา ขอพระเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง

                 แล้วนำชมโรงงานจิวเวอรี่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับของเกาะฮ่องกง

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(5)  

            จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ใจกลางแหล่งช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน   หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก และให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าบริเวณถนนนาธานซึ่งเป็นใจกลางแหล่งช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 LOUISE,PRADA,BURERRY เป็นต้น และห้างสรรสินค้า Harbour City ที่ใหญ่ที่สุด

เย็น   รับประทานอาหาร(6)  จากนั้นนำท่านเดินทางท่องเที่ยว สัมผัส กับสีสัน ยามค่ำคืนของฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็น Avenue of Star ถนนแห่งดาราที่ทอดยาวเลียบอ่าววิคตอเรีย ท่านจะได้พบกับรอยพิมพ์ฝ่ามือของดาราคาฮ่องกงที่มีชื่อเสียง  และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ของฮ่องกงอีกมากมาย อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่นๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์และที่นี่ยังถือเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก   เมื่อถึงเวลาสมควร (ประมาณ 20.00 น.) ชม Symphony of light เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย  กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด  ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจาก  อาคารชั้นนำกว่า 40 แห่ง   จากนั้นนำเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

     

วันที่สาม       หมู่บ้านนองปิง พระใหญ่ OUTLET – สนามบินฮ่องกง - สุวรรณภูมิ  - บ้านแหลม                                      

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  (7) 

เก็บตก ช้อป ช้อปกันต่อกับสินค้านานาชนิด ย่านจิมซาจุ่ย  ถนนนาธาน และ DUTY FREE ใจกลางเมือง

เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (8)

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง โดยรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านพบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิง   บนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์

ให้ท่านนมัสการพระใหญ่ บนวัดโป่หลิน องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร  

องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้   จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าที่ Citygate Outlet ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับสินค้าout let ปลอดภาษีนับร้อยๆร้าน  อาทิ ร้าน OUT LET ของ GIORDANO, NIKE , NEW BALANCE , ESPRIT เป็นต้น  จนถึงเวลานัดหมายนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง

20.20 น.  เดินทางจากฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ ET 609 บริการอาหารบนเครื่อง(9)

00.40 น.  ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ รับสัมภาระ เดินทางกลับ อ.บ้านแหลมโดยรถปรับอากาศ

               ถึง ภูมิลำเนา  พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

 

                                               #####  โปรแกรม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  ####

 

คณะ  20  ท่าน

ราคา

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

 
 

พระใหญ่

 

 

 

เพิ่ม Disney land

 

 

 

 

อัตราค่าบริการรวม
1.  ค่ารถปรับอากาศในฮ่องกง ตามโปรแกรม
2.  ตั๋วเครื่องบินไป กลับ สายการบิน ETHIOPIAN AIRLINES (ชั้นประหยัด) เส้นทาง กรุงเทพฯ ฮ่องกง กรุงเทพฯ

เดินทางพร้อมคณะ

3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน

4. ค่าอาหาร 9 มื้อ

5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน้ำมัน (ราคา ณ วันที่ 8 ก.พ. 2555)

6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

7. ค่าเข้าสถานที่ ตามโปรแกรมที่ระบุ

อัตราค่าบริการไม่รวม

       1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้องพัก ,TAXI, และอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ)

       2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %            

       3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

       4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ                                               

       5. ค่าทำหนังสือเดินทาง

       6. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่ม (ตามข้อกำหนดของสายการบิน)

 

การชำระเงิน :    มัดจำท่านละ 10,000 บาท เพื่อยืนยันการเดินทาง

                        และชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง 20 วัน

หมายเหตุ           

Ø     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติภัยทางธรรมชาติการนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน  และการถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น

Ø     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบินโรงแรม และการเมือง  โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

Ø     กรณีท่านไม่ต้องการใช้บริการใดๆ ตามโปรแกรมทัวร์ บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายได้

Ø     หนังสือเดินทาง (PASSPORT) จะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

Ø     ราคานี้สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น  กรณีผู้เดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรือพาสปอร์ตไทยต่างด้าว  จะมีค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

 

มีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม   สปริงฮอลิเดย์ & เลยทราเวล     

167/4   ถ. เจริญรัฐ  ต.กุดป่อง  อ.เมือง จ.เลย

โทร. 042-830741 / 085-0102426       fax .042-830742

EMAIL: loeitravel@hotmail.com

www.loeitravel.com  


[ +zoom ]
มาเก๊า

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

[ +zoom ]
เดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า

[ +zoom ]
Tour in Asia
- ซีรีย์ฮ่องกง มิ.ย.-ก.ค.2017 [28 พฤศจิกายน 2551 12:59 น.]
- ซีรี่ย์-เกาหลี มิ.ย.-ส.ค.60 [28 พฤศจิกายน 2551 12:59 น.]
- ฮอกไกโด-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ [28 พฤศจิกายน 2551 12:59 น.]
- ไต้หวันบรรเจิด...สุดคุ้ม 5วัน4คืน [28 พฤศจิกายน 2551 12:59 น.]
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ [28 พฤศจิกายน 2551 12:59 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้--ตรุษจี-ปี2560 [28 พฤศจิกายน 2551 12:59 น.]
- ซีรี่ย์เที่ยว-ฮ่องกง [28 พฤศจิกายน 2551 12:59 น.]
- ฮ่องกง-ส.ค.2016-ม.ค.2017 [28 พฤศจิกายน 2551 12:59 น.]
- ฮ่องกง-2016 [28 พฤศจิกายน 2551 12:59 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ OCT 2015 [28 พฤศจิกายน 2551 12:59 น.]
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY