Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 145
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,102,485
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
16 กันยายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30           
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Europe...
เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน-ลักเซมเบิร์ก-ฝรั่งเศส
[19 มิถุนายน 2558 16:31 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1935 คน
ยุ โ ร ป

เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน-ลักเซมเบิร์ก-ฝรั่งเศส

อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก
-ดัมสแควร์-หมู่บ้านกังหันลม-โคโลญจ์-
แฟรงเฟิร์ต-ไฮเดลเบิร์ก-ลังเซมเบิร์ก-ปารีส-ล่องเรือบาโตมูซ-ช้อปปิ้ง
 
กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม – ตุลาคม 2558
Day-1  พุธ ที่ 30 กันยายน  2558   กรุงเทพฯ                                                                                
23.30   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นเคาน์เตอร์เช็คอิน แถว Q ประตูทางเข้าที่ 8 อาคารผู้โดยสารสายการบินเอทีฮัด (Etihad Airways) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)
           
Day-2  พฤหัสฯ ที่ 1 ตุลาคม  2558   อาบูดาบี – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – ดัมสแควร์ – ถนนคนเดิน
02.50   ออกเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) สายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY 407
06.20   แวะเปลี่ยนเที่ยวบินที่อาบูดาบี (ABU DHABI) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
09.30   ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EY 77 สู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
14.55   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ สคิปโพล กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้านำท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ คำว่า “อัมสเตอร์ดัม ชื่อนี้มีที่มาอันน่าสนใจ มาจากคำ 2 คำ คือ อัมสเตล หมายถึง แม่นํ้าอัมสเตล บวกกับคำว่า ดัม ที่แปลว่าเขื่อน ซึ่งเมื่อรวมความแล้วก็หมายถึง “เขื่อนที่อยู่ริมเเม่นํ้าอัมสเตล” อันมีจุดกำเนิดมาตั้งแต่ตอนต้นศตวรรษที่ 13 อัมสเตอร์นั้นถือว่าเป็นเมืองที่มีลักษณะพื้นที่เป็นเกาะ มีคูคลองล้อมรอบเมืองถึง 4 ชั้น ที่ถูกขุดขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 มีความยาวรวมกันกว่า 100 กม. เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่งสินค้า รวมถึงเป็นคูเมืองเพื่อป้องกันข้าศึกศัตรู มีประตูกันน้ำถึง 16 แห่งด้วยกัน
*** จากนั้น นำท่านล่องเรือเที่ยวกรุงอัมสเตอร์ดัม ซึ่งตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา  คลองเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้ อีกทั้งเป็นเส้นทางระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศต่ำกว่าระดับน้ำทะเลและอัมสเตอร์ดัมส์มีคลองจำนวนมากที่สุดในโลกด้วย ประมาณ 100 คลอง ยาวรวมกัน 97 กม. และมีสะพานข้ามคลอง 600  สะพาน  สถานที่สำคัญน่าชมที่สุดของอัมสเตอร์ดัมส์เกือบทั้งหมดจะตั้งอยู่ริมคลอง รวมทั้งคฤหาสน์บ้านช่องของคหบดีเก่าแก่ด้วย แม้กระทั่งตลาดดอกไม้สดของเมืองหลวงแห่งนี้ก็ยังอยู่ริมคลองเช่นกัน แวะชมโรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณีซึ่งเป็นงานฝีมือลือชื่อของเนเธอร์แลนด์ เนื่องด้วยเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรที่สำคัญมานานแล้ว  พร้อมกันนั้นท่านจะได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาเป็นกันเองจากโรงงานด้วย  ผ่านชมจุรัสดัมสแควร์(Dam Square)เป็นลานกว้างขนาดใหญ๋ที่มีสถานที่สำคัญๆตั้งอยู่มากมายนำท่านเดินทางสู่ย่านถนนคนเดิน Nieuwedijk-Kalverstraat ที่ยาวกว่า 1 กิโลเมตร อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและแบรนด์เนมมากมาย ทั้งในร้านและริมสองข้างทาง ทั้งเสื้อผ้ารองเท้า เครื่องหนัง ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน และร้านหนังสือขนาดใหญ่ก็ตั้งอยู่ในย่านนี้ หรือ ท่านจะเลือกจิบชา กาแฟ แบบชาวดัตช์ชมชีวิตของผู้คนในนครอัสเตอร์ดัม
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
            พักโรมแรม BEST WESTERN BLUE TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า
 
Day-3  ศุกร์ ที่  2 ตุลาคม  2558   อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ ซคานส์ – โคโลญจน์
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
            เมือง นำท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ คำว่า “อัมสเตอร์ดัม ชื่อนี้มีที่มาอันน่าสนใจ มาจากคำ 2 คำ คือ อัมสเตล หมายถึง แม่นํ้าอัมสเตล บวกกับคำว่า ดัม ที่แปลว่าเขื่อน ซึ่งเมื่อรวมความแล้วก็หมายถึง “เขื่อนที่อยู่ริมเเม่นํ้าอัมสเตล” อันมีจุดกำเนิดมาตั้งแต่ตอนต้นศตวรรษที่ 13 อัมสเตอร์นั้นถือว่าเป็นเมืองที่มีลักษณะพื้นที่เป็นเกาะ มีคูคลองล้อมรอบเมืองถึง 4 ชั้น ที่ถูกขุดขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 มีความยาวรวมกันกว่า 100 กม. เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่งสินค้า รวมถึงเป็นคูเมืองเพื่อป้องกันข้าศึกศัตรู มีประตูกันน้ำถึง 16 แห่งด้วยกัน จากนั้นออกเดินทางสู่เมือง ซานส์ซคานส์(ZAANSE SCHANS) นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านกังหันลม Zaan Schan  สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ ที่มนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ จากการที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นพื้นที่ต่ำ น้ำทะเลท่วมถึง แต่ชาวดัชสามารถสร้างกังหันลมใช้วิดน้ำสร้างพื้นที่ดินให้เกิดขึ้นได้
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
***  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (Cologne) หรือที่ชาวเยอรมันเรียกว่า เคิล์น เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศเยอรมัน เป็นเมืองอุตสาหกรรมริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ศูนย์กลางทางการค้า อุตสาหกรรม และศิลปะ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการปกครองตนเองที่ยิ่งใหญ่ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ำหอม ออดิโคโลญจน์ 4711” อันมาจากบ้านเลขที่ 4711 ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงาน ผลิตน้ำหอมในขณะนั้น นำท่านชม มหาวิหารโคโลญจน์ หรือ (Kolner Dom)โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1880 มหาวิหารแห่งนี้  เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตรนับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น (แม้ในปัจจุบันก็ยังติดอันดับต้นๆ) สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์ และพระแม่มารีภายในมีแท่นหีบทองคำของกษัตริย์ที่เดินทางมาตามดวงดาวเพื่อมาสักการะพระเยซูในวันที่พระองค์ประสูติ และจิตรกรรมประดับด้วยกระจกสี ที่บรรจงแต่งเป็นเรื่องราวของพระเยซูคริสต์อันวิจิตรงดงาม มหารวิหารแห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ. 2536 จากนั้น เชิญท่านอิสระเลือกซ้ือสินค้าในย่านเมืองเก่า บริเวณถนน Hohestrasse ถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองโคโลญจน์ เช่น เครื่องเหล็กตราตุ๊กตาคู่, น้ำหอมออดิ โคโลญจน์ 4711 เป็ นต้น
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร     
พักโรงแรม          BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า
 
Day-4  เสาร์ที่ 3 ตุลาคม  2558   โคโลญจน์ – แฟรงก์เฟิร์ต – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่นครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท์ที่สำคัญของเยอรมัน
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
บ่าย      นำท่านชม จัตุรัสโรเมอร์(Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ตั้งอย่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส ผ่านชม สถานีรถไฟ แฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพงในประเทศไทย โดยคร้ังเมื่อคราวเสด็จ ประพาสยุโรปของรัชกาลที่5 เชิญเดินเล่นย่านถนน ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและร้านค้ามากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นหลากหลาย
ค่ำ               ***รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความต่อเนื่องในการช้อปปิ้ง
พักโรงแรม     RAMADA HOTEL, FRANKFURT หรือเทียบเท่า
 
Day-5  อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม  2558    แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ลักเซมเบิร์ก
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอย่บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ (Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สําคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี้ แล้วนำ ท่านผ่านชมย่านการค้าและแหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ที่สร้างขึ้นอย่บูนเชิงเขาเหนือแม่น้ำเน็กคาร์ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทศันข์องเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ที่สร้าง ขึ้นโดยคำสั่งของพระเจ้าเฟเดอริก (ท่านที่จะขึ้นชมปราสาทติดต่อหัวหน้าทัวร์)
เที่ยง            ***รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
บ่าย      นำท่านเดินทางสู่กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่ง ของยุโรป จากนั้น นำท่านชม ย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ยุค ผ่านชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์นอร์ธเทอดาม ประติมากรรมสําริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง พระราชวังที่ประทับ ของแกรนด์ยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
พักโรงแรม    NOVOTEL KIRCHBERG HOTEL, LUXEMBOURG หรือเทียบเท่า
 
Day-6  จันทร์ที่ 5 ตุลาคม  2558   ลักเซมเบิร์ก – แรงส์ – ปารีส - ล่องเรือบาโตมูซ
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองแรงส์ (Reims) เป็นเมืองในจังหวัดมาร์นในแค้วนชองปาญ-อาร์แดนในประเทศฝรั่งเศส เมืองแรงส์ตั้งอยู่ทางตะวันออกฉียงเหนือของฝรั่งเศส ราว 129 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของปารีส นำท่านชม มหาวิหารแรงส์ หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแรงส์ (Cathedrale Notre-Dame de Reims) เป็นมหาวิหารของประเทศฝรั่งเศส ที่เคยใช้ในพิธีสวมมงกุฎกษัตริย์ มหาวิหารที่เห็นในปัจจุบันสร้างบนมหาวิหารเดิมที่ถูกไหม้ไป เมื่อ ค.ศ. 1211 ที่พระเจ้าโคลวิสที่ 1 ผู้ถือกันว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกของฝรั่งเศสได้ทำพิธีรับศีลจุ่มจากนักบุญเรมี (Si.Remi) บาทหลวงของเมืองแรงส์เมื่อค.ศ.  496 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่มีความสวยงามสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระแม่มารี มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแรงส์ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1991 
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
นำท่านเดินทางสู่นครหลวงปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทาง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
นำท่านล่องเรือบาโตมูซเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1949 มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการแล้วกว่า 100 ล้านคนชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
พักโรงรม NOVOTEL PARIS LA DEFENSE หรือเทียบเท่า
 
Day-7  อังคารที่ 6 ตุลาคม  2558    ปารีส – แวร์ซายส์ – ช้อปปิ้ง
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
            นำท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกชมความวิจิตรพิสดารงดงามตระการตาของงานศิลปกรรมยุคบาร็อคที่แสดงออกถึงความมีชีวิตชีวาทั้งยังประดับประดาด้วยภาพเขียนสีและศิลปะวัตถุล้ำค่า มากมาย นำท่านชมห้องรับรอง    ห้องบัลลังก์ ห้องบรรทมและทรงงานต่าง ๆ ของกษัตริย์และพระราชินี ชมห้องกระจก ซึ่งใช้เป็นท้องพระโรง และห้องเต้นรํา ซึ่งเป็นยุคสมัยของการเริ่มต้นสัมพันธไมตรีระหว่างฝรั่งเศสกับกรุงศรีอยุธยา ที่มีความผูกพันกับเหตุการณ์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แล้วถ่ายรูปกับสวนสไตล์ฝรั่งเศสที่สวยงามภายในบริเวณอุทยาน จากนั้น นำท่านเดินทางสู่กรุงปารีส
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
ผ่านชมถนนชองป์เซลิเซ่ ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีส ผ่านชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย อาร์คทรอมเฟย์  ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน ถนนชองป์เอลิเซ่ ย่านการค้าและธุรกิจที่สำคัญ ชมจตุรัสเดอลา คองคอร์ด(Place de la Concorde)จัสตุรัสใจกลางเมือง และยังเป็นลานประหารชีวิตของผู้คนนับพันในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แม้แต่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนท พร้อมราชวงศ์ก็ถูกประหารด้วยเครื่องกิโยติน ชมเสาหินอโครดม ที่มีอายุกว่า 3,000 ปี ที่ถูกนำมาจากประเทศอียิปต์ ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ด้านนอก ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแซนน์ สร้างในคริสตศตวรรษที่ 12 เดิมเป็นที่ตั้งป้อมปราการ และเป็นพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์ฝรั่งเศส หลายพระองค์ด้านหน้าเป็นป็นระมิดแก้ว ภายในเป็นที่สะสมงานศิลปะตั้งแต่พระเจ้าฟรังคซัวร์ที่ 1 เข้าสู่ “อิลเดอลาซิเต” ศูนย์กลางของกรุงปารีส แหล่งกําเนิด เมืองที่มีความสำคัญมากว่า 1,000 เมือง นําท่านผ่านชมโบสถ์นอร์ธเตรอดาม เป็นศิลปะแบบโกธิค ที่มีความงดงามด้วยยอดปลายแหลมของโบสถ์และรูปปั้นด้านหน้าของพระแม่มารี อันเป็นที่ศรัทธาของคริสตศาสนิกชน โบสถ์แห่งนี้ยังตกแต่งด้วยศิลปะแบบ กระจกสี หรือสเตนแกลส ที่งดงามยิ่ง อีกทั้งยังเคยใช้เป็นสถานที่ราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์อีกด้วย หลังจากนั้นนำทุกท่านเก็บภาพสวย ๆ คู่กับหอไอเฟล (Eiffel) ก่อนนำท่านช้อปปิ้งให้จุใจในมหานครแห่งนี้ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ห้างปลอดภาษีของปารีส ที่เต็มไปด้วย น้ำหอม เครื่องสำอาง ปากกานาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ หรือเดินเล่นที่ ห้างแพรงตอง,แกลลอรี ลาฟาเยส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
18.00   ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
21.55   ออกเดินทางโดย สายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY 38 สู่ประเทศไทย
 
Day-8  พุธที่ 7 ตุลาคม  2558   อาบูดาบี - กรุงเทพฯ
06.50   แวะเปลี่ยนเที่ยวบินที่ อาบูดาบี (ABU DHABI) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
10.10               เดินทางต่อสู่ประเทศไทย โดย สายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY 404 สู่ประเทศไทย
19.50               เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ และ ประทับใจ
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 

กําหนดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่ เด็กเสริมเตียง
(พักผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
เด็กไม่เสริมเตียง
(พักผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยว
27 พฤษภา–3 มิถุนา 58
30 กันยา – 7 ตุลา 58
59,777.-
59,777.-
57,777.-
57,777.-
55,777.-
55,777.-
9,500.-
9,500.-
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายการบิน

 
 
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไป - กลับ พร้อมคณะ ตามเส้นทางที่ระบุ   
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าน้ำมันจากสายการบิน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ  2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว Schengen(ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน
ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)
 • ค่าที่พัก โรงแรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน)  พร้อมอาหารเช้า  (หากวันเข้าพักตรงกับช่วงเทศกาล งานแฟร์ หรือการประชุมต่าง ๆ ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว  อันมีผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
 • รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ  
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 % (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,  ค่าซักรีด,  ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ//ค่าทิปไกด์และหัวหน้าทัวร์ในยุโรปโดยเฉลี่ย 6 Euro/ท่าน/วันทำงาน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม / ท่าน)
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ


 
Europe...
- เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน-ลักเซมเบิร์ก-ฝรั่งเศส [19 มิถุนายน 2558 16:31 น.]
- อิตาลี - สวิตซ์แลนด์ - ฝรั่งเศส [19 มิถุนายน 2558 16:31 น.]
- แกรนด์สวิส...7 วัน [19 มิถุนายน 2558 16:31 น.]
- ยุโรปตะวันออก.9วัน--เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี [19 มิถุนายน 2558 16:31 น.]
- ทัวร์อิตาลี–สวิตเซอร์แลนด์– ฝรั่งเศส–อังกฤษ-12วัน [19 มิถุนายน 2558 16:31 น.]
- ฝรั่งเศส–สวิตเซอร์แลนด์–ออสเตรีย–เยอรมัน-8วัน [19 มิถุนายน 2558 16:31 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:20 น.
IP : 27.153.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

red bottom heels


moncler uk


canada goose jackets uk


pandora jewelry


michael kors outlet clearance


michael kors outlet online


coach outlet online


longchamp bags


ugg sale


canada goose jackets


moncler


pandora jewelry outlet


christian louboutin shoes


ralph lauren outlet


birkenstock outlet


longchamp bags


pandora uk


canada goose coats


the north face outlet


moncler jacket


michael kors uk


coach factory outlet


coach outlet online


valentino outlet


uggs outlet


moncler jackets


moncler coats


ralph lauren uk


moncler outlet online


coach outlet online


ralph lauren outlet online


ugg outlet store


mlb jerseys


ralph lauren


canada goose coats


canada goose jackets


hermes outlet


nmd adidas


canada goose coats


ray ban sunglasses discount


burberry outlet online


uggs outlet


canada goose


pandora charms


moncler uk


adidas nmd r1


ugg boots


pandora charms sale clearance


coach outlet online


christian louboutin sale


north face jackets


canada goose outlet


jordans


timberland outlet


cheap oakley sunglasses


ray bans


adidas yeezy shoes


ralph lauren outlet online


canada goose jackets


salvatore ferragamo shoes


coach outlet store online


north face jackets


coach outlet store online


nike shoes


nike outlet store


coach outlet online


ralph lauren


uggs outlet


adidas shoes


air jordan shoes


polo ralph lauren


louboutin outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


canada goose outlet online


nfl jerseys


michael kors outlet store


ralph lauren outlet online


burberry outlet online


nike outlet online


michael kors outlet online


canada goose jackets


canada goose


pandora charms sale clearance


ralph lauren outlet online


polo ralph lauren outlet online


canada goose jackets


coach outlet online


cheap air jordans


canada goose outlet


michael kors outlet store


kate spade outlet online


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


ugg outlet online


red bottom


north face outlet


christian louboutin shoes


canada goose jackets


coach factory outlet online


harden vol 1


louis vuitton factory outlet


adidas sneakers


ugg outlet


ugg australia outlet


cheap jordans for sale


canada goose jackets


michael kors handbags


coach factory outlet online


ugg boots outlet


mulberry handbags


uggs outlet


hermes bags


kate spade handbags


cheap nike shoes


cheap ugg boots


air jordans


ralph lauren outlet online


canada goose coats


supreme clothing


ugg boots


louis vuitton outlet online


hermes handbags


bottes ugg


canada goose sale


burberry outlet online


ralph lauren outlet online


michael kors outlet store


adidas outlet online


louis vuitton factory outlet


louboutin shoes


tory burch shoes


polo ralph lauren outlet


cheap air jordans


coach factory outlet online


coach outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


uggs on sale


canada goose outlet


yeezy boost 350


adidas nmd runner


nike shoes


cheap jordans


coach outlet store


burberry handbags


the north face outlet


canada goose sale


polo ralph lauren outlet


coach factorty outlet online


canada goose jackets


ugg boots outlet


mulberry outlet uk


adidas outlet store


canada goose jackets


adidas outlet online


ferragamo shoes


cheap ray bans


polo ralph lauren outlet


adidas nmd r1


coach factory outlet online


moncler outlet online


canada goose coats


coach purses


kate spade handbags


louis vuitton handbags


mbt


kate spade outlet online


cheap jordans free shipping


moncler coats


uggs clearance


canada goose jackets


ugg canada


adidas yeezy boost


cheap air jordans


uggs outlet


canada goose sale


ugg boots


cheap ray ban sunglasses


adidas superstar shoes


canada goose jackets


coach factory outlet


ugg outlet


michael kors outlet store


coach outlet online


cheap ugg boots


discount oakley sunglasses


valentino


canada goose sale


yeezy boost 350


canada goose jackets


nike outlet


ugg


pandora jewelry outlet


nike outlet store


air max


louis vuitton outlet online


air max


the north face jackets


coach outlet store


kate spade handbags


cheap jordan shoes


pandora charms outlet


north face sale


cheap jordan shoes


polo ralph lauren outlet online


ray bans


nike sneakers


coach outlet online


adidas yeezy boost


canada goose jacket


coach factory outlet online


coach factorty outlet online


ugg outlet online


fitflops sale clearance


cheap oakley sunglasses


coach outlet online


adidas store


ralph lauren uk


ray ban sunglasses outlet


longchamp outlet store


ray ban sunglasses cheap


canada goose


ugg outlet store


hermens


burberry handbags


tory burch outlet online


uggs


ferragamo outlet


michael kors outlet online


columbia sportswear outlet


hermes bags


michael kors outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


canada goose parka


pandora jewelry store


coach outlet online


air jordan retro


retro 11


canada goose jackets


louis vuitton outlet store


ugg outlet store


uggs on sale


ralph lauren outlet online


coach outlet online


ugg outlet


canada goose outlet


mulberry uk


moncler coats


coach factory outlet online


nike outlet store online


air max shoes


ugg outlet online


yeezy boost 350


ralph lauren sale


pandora charms sale


adidas outlet store


yeezy shoes


michael kors


nfl jerseys


coach outlet online


birkin handbags


coach outlet online


ugg boots women


adidas superstars


michael kors


louis vuitton outlet


ugg boots sale


cheap oakley sunglasses


moncler outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


toms shoes


ugg boots


caterpillar boots


canada goose


michael kors outlet clearance


nike sneakers


michael kors outlet store


michael kors outlet online


coach outlet online


michael kors outlet store


michael kors outlet clearance


yeezy shoes


michael kors outlet clearance


ugg boots


ugg canada


coach factory outlet online


coach factory outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet online


cheap ugg boots


coach factory outlet online


longchamp outlet


coach factory outlet online


ugg boots


ugg boots


coach outlet canada


louis vuitton outlet store


moncler sale


supreme shirts


polo outlet online


canada goose outlet


longchamp sale


nike outlet online


ralph lauren


ugg outlet store


coach outlet canada


coach outlet store online


birkenstock shoes


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet store


adidas yeezy boost 350


moncler jackets


supreme uk


adidas nmd runner


coach outlet online


burberry handbags


michael kors outlet canada


ugg boots


mlb jerseys cheap


cheap jordan shoes


moncler jackets


nike air max 2018


fred perry polo shirts


ralph lauren uk


adidas nmd r1


uggs outlet


canada goose jackets


michael kors bags


uggs outlet


mulberry


mlb jerseys


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


coach factory outlet


ugg boots outlet


ugg outlet


coach outlet store online clearance


moncler sale


uggs clearance


uggs outlet


cheap jordan shoes


pandora outlet


michael kors


kate spade outlet


louis vuitton outlet online


oakley sunglasses outlet


fred perry shirts


pandora charms sale clearance


uggs outlet


canada goose jackets


canada goose jackets


ralph lauren sale


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


pandora charms


coach outlet store


polo ralph lauren outlet online


yeezy shoes


michael kors outlet


kate spade outlet online


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet online


ralph lauren


pandora jewelry


kate spade outlet


ugg boots


salvatore ferragamo outlet


ugg boots


canada goose outlet store


fitflop sandals


pandora charms outlet


michael kors


louboutin outlet


coach outlet online


coach outlet online


cheap nfl jerseys wholesale


moncler outlet online


coach outlet online


canada goose outlet


ray ban glasses


polo ralph lauren outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


gucci outlet online


pandora charms


gucci outlet


canada goose sale


hermes bag


pandora charms outlet


pandora uk


coach handbags outlet


michael kors outlet online


christian louboutin shoes


uggs outlet


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet online


the north face outlet


cheap jordan shoes


timberland outlet store


ugg boots


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet canada


north face outlet


pandora charms outlet


moncler pas cher


michael kors


michael kors


coach factory outlet online


burberry outlet


ugg boots


red bottoms


coach factory outlet online


coach outlet online


cheap uggs


171226yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 20:04 น.
IP : 27.100.18.XXX

ความคิดเห็นที่ 3

ugg boots women


mont blanc pen


nike air force


coach factory outlet


adidas nmd r1


superdry clothing


canada goose coats


fitflops sale clearance


diamondbacks jerseys


coach factory outlet store


christian louboutin shoes


y3 shoes


kate spade outlet


pandora jewelry outlet


michael kors outlet clearance


snapback hats


salomon shoes


nike factory store


true religion jeans sale


fila shoes


true religion jeans


philipp plein outlet


air jordan shoes


nike shoes


adidas shoes


nhl jerseys


fitflops sale clearance


canada goose coats


moncler outlet online


cowboys jerseys


louboutin outlet


air jordan retro


kate spade


gucci outlet store


air max 2017


timberland outlet


white sox jerseys


coach outlet canada


adidas ultra boost


michael kors outlet store


pittsburgh steelers jersey


nike tn


cheap mlb jerseys


nike outlet online


kate spade outlet online


kate spade handbags


coach outlet online


coach outlet store online clearance


coach outlet canada


canada goose outlet store


new balance shoes


fitflops


air max


ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


swarovski jewelry outlet


jordan 3


true religion outlet


coach outlet online


coach outlet store online


reds jerseys


coach factory outlet


coach factory outlet online


valentino outlet store


christian louboutin


ugg


twins jerseys


kobe 12


mulberry handbags


yeezy boost 350 v2


cheap mbt shoes


mbt shoes


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ed hardy


cheap soccer jerseys


true religion outlet


red sox jerseys


timberland boots


louboutin pas cher


pandora charms sale clearance


oakley sunglasses outlet


coach factory outlet


nike presto


nike outlet store


true religion jeans


cheap nfl jerseys


nike kd 10


nike factory store


kate spade outlet


coach factory outlet online


adidas store


true religion outlet store


valentino


coach outlet store online


san diego chargers jerseys


ubiq shoes


mcm handbags


miu miu shoes


coach outlet


cheap air jordans


adidas outlet online


190305yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2562 14:13 น.
IP : 139.162.76.XXX

ความคิดเห็นที่ 4

kate spade


gucci outlet store


air max 2017


timberland outlet


white sox jerseys


coach outlet canada


adidas ultra boost


michael kors outlet store


pittsburgh steelers jersey


nike tn


cheap mlb jerseys


nike outlet online


kate spade outlet online


kate spade handbags


coach outlet online


coach outlet store online clearance


coach outlet canada


canada goose outlet store


new balance shoes


fitflops


air max


ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


swarovski jewelry outlet


jordan 3


true religion outlet


coach outlet online


coach outlet store online


reds jerseys


coach factory outlet


coach factory outlet online


valentino outlet store


christian louboutin


ugg


twins jerseys


kobe 12


mulberry handbags


yeezy boost 350 v2


cheap mbt shoes


mbt shoes


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ed hardy


cheap soccer jerseys


true religion outlet


red sox jerseys


timberland boots


louboutin pas cher


pandora charms sale clearance


oakley sunglasses outlet


coach factory outlet


nike presto


nike outlet store


true religion jeans


cheap nfl jerseys


nike kd 10


nike factory store


kate spade outlet


coach factory outlet online


adidas store


true religion outlet store


valentino


coach outlet store online


san diego chargers jerseys


ubiq shoes


mcm handbags


miu miu shoes


coach outlet


cheap air jordans


adidas outlet online


coach outlet online


air max outlet


nike basketball shoes


kyrie 2


air max pas cher


ralph lauren outlet


barcelona jersey


fred perry


north face jackets


fitflops outlet


indianapolis colts jerseys


michael kors outlet clearance


gucci outlet online


north face outlet


uggs outlet


birkenstock shoes


coach factorty outlet store


coach factory outlet online


reebok outlet


louboutin outlet


coach outlet online


christian louboutin outlet


air max 2015


jaguars jersey


louboutin outlet


lebron 13


christian louboutin outlet


birkin handbags


190305yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2562 15:05 น.
IP : 172.105.195.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY